Mirada violeta

El que m’agrada, el que faig

Analitzar i debatre sobre les coses que cadascun/cadascuna fa i com estan influïdes pels estereotips assignats a cada gènere.

Demanar als i les participants que responguin per escrit aquestes preguntes sobre si ells mateixos:

  1. Tres coses que s’esperen de les persones del meu gènere que a mi m’agraden.
  2. Tres coses que s’esperen de les persones del meu gènere que a mi no m’agraden.
  3. Tres coses que m’agradaria fer o ser si fos de l’altre sexe.

Una vegada feta la pròpia llista, que cada participant la posi en comú amb un company o companya del mateix sexe. A continuació demanar a cada parell d’alumnes que comentin la llista amb dos alumnes de l’altre sexe. Comentar els resultats.

Què m’agradaria ser de gran?

Els nois i les noies han de ser allò que vulguin ser, que els faci ser ells i elles mateixes,  i desenvolupar-se en totes les facetes de la vida, en un àmbit més privat i en un àmbit més públic. Es tracta de superar els estereotips sexistes i les discriminacions socials de gènere que fa que una nena/noia tingui més difícil d’estudiar en determinats llocs del món o àmbits, o que nois i noies no puguin escollir què estudiar perquè és considera que hi ha matèries més de noies i d’altres més de nois.

Comentar aquesta vinyeta

Comentar aquesta vinyeta

Reflexió:

  • Coneixies aquesta celebració de l’11 d’octubre, dia de la nena?
  • Per quines raons creus que s’ha promulgat?
  • Quina relació té el dibuix amb l’exercici anterior?
  • Creus que cal ser noi per aconseguir allò que vol una noia?

Més informació