Mirada no violenta

NIVELL DE VIDA I BENESTAR

La qualitat de vida és definida per  l’OMS  com la percepció de l’individu de la seva posició en la vida, en el context de la cultura i sistemes de valors on viu i en relació amb els seus objectius. És un concepte complex i multidimensional que considera els aspectes objectius i subjectius del benestar social. En economia, és un concepte relacionat amb el nivell de vida, tot i que aquest darrer es basa més en indicadors econòmics. Tanmateix, el concepte pot tenir una definició més àmplia, relacionada amb la satisfacció de la vida diària, no estrictament lligada al benestar financer o material. En aquest sentit, la qualitat de vida és un concepte més subjectiu que no pas objectiu, que contrasta les esperances o expectatives d’una persona en el seu present.

Hàbits de vida saludable

1. Mantenir-se físicament actiu/activa.

L’activitat física regular permet tenir cura adequadament del nostre cos i del nostre estat emocional, rebaixa tensions del dia a dia, i actua sobre l’estrès i la fatiga mental. També pot ser una font de plaer i de motivació, com a activitat lúdica, relacional i de contacte amb la natura.

2. Aprendre coses noves

Aprendre coses al llarg de la nostra vida ens permet mantenir-nos actius/actives, vitals, genera autoconfiança, i, a més, pot ser una font incombustible de relacions socials i de creixement personal. Les activitats que fomenten la creativitat i l’àmbit més lúdic i plaent són molt recomanables.

3. Cuidar de les relacions personals

Les relacions personals són bàsiques per a la nostra salut, ens aporten confiança i estima. Les relacions d’amistat, veïnatge, de feina, etc.  ens fan sentir que pertanyem a una xarxa afectiva i ens integren a la comunitat. La participació activa en la vida comunitària és una font important de plaer i benestar.

4. Procurar-se un descans suficient

Un bon descans nocturn permet la recuperació i el manteniment del nostre to vital. És important dormir bé en quantitat i qualitat. També és important tenir espais de descans per regular els estats de cansament i fatiga que provoquen ansietat. Moltes vegades un bon descans, i més en nois i noies, té a veure amb l’ús de la tecnologia en moments que ja no tocaria.

10 consells per dormir saludablement

5. Beure poc alcohol i vigilar el consum de drogues

El consum de drogues (alcohol, tabac, cafeïna, etc…) és considerat normal en la nostra societat en certs esdeveniments, i les utilitzem sovint en moments de celebració. Reduir el consum d’alcohol és una forma de preveure greus riscos personals, socials i legals.

6. Mantenir una dieta saludable

Una bona alimentació és fonamental perquè el nostre organisme funcioni adequadament, i influeix també en la nostra salut emocional. Menjar sa, saludable i amb la mesura necessària evita problemes digestius i també malalties tant físiques com psíquiques

Reflexió:

  • Quin dels 6 ítems forma part dels teus hàbits?
  • Quin dels 6 ítems creus que et caldria millorar?
  • Al teu entorn diries que es pot parlar de bona qualitat de vida?
  • En cas d’haver respost negativament, què hi pots fer, tu?