Temàtica

NECESSITAT I DESIG

Tot ésser vivent necessita certes condicions per viure. Si no proporcionem llum i aigua a una planta no sobreviurà. Així l’ésser humà té unes necessitats sense les quals no pot viure. Les anomenarem necessitats bàsiques o elementals.

1. Necessitats
Procurar-se un llistat de les necessitats bàsiques sense les quals un ésser humà no pot viure dignament una vida plenament humana. Organitzar aquesta llista a partir de necessitats física i necessitats psíquiques.

Sobre les necessitats bàsiques

 • Creus que tots els nens i nenes tenen cobertes les necessitats bàsiques?
 • Diries que tu tens cobertes les necessitats bàsiques?
 • Coneixes algun infant que no les té cobertes? Per què?
 • Creus que tothom hauria de tenir-les cobertes?
 • Qui ha de vetllar perquè això passi?
 • Creus que tu pots fer alguna cosa perquè això passi?

2. Imaginant
Si anessis a viure sol a un altre planeta quines coses t’enduries com a imprescindibles? Fes una llista que no sobrepassi de les 10 coses. Quan cadascú tingui la seva llista parlarem del que és indispensable i què no ho és i procurarem d’organitzar una maleta única.

3. Pla de diàleg

 • Què necessiten els infants per estar sans?
 • Què necessiten els infants per créixer i desenvolupar-se?
 • Què necessiten els infants per estar contents?
 • Quina diferència hi ha entre les necessitats i els desitjos?
 • Hi ha necessitats que són desitjos?
 • Hi ha desitjos que són necessitats?
 • On són els límits?
 • El que són necessitats per un poden ser desitjos per a un altre?
 • El que per un són desitjos per a un altre poden ser necessitats?
 • Qui defineix on acaben les necessitats i apareixen els capricis?

Infants del carrer

D’acord amb un informe publicat el mes de maig per l’oficina de Drets Humans de arxidiòcesi de Guatemala, la xifra d’infants que viuen al carrer ha augmentat en quasi 10.000. “El nombre d’infants i adolescents que viuen al carrer està augmentant de forma alarmant i es comencen a veure “nadons del carrer” afirma l’informe al referir-se als infants des de recent nascuts fins adolescents del carrer

Font: Guatemala: Oficina de l’església adverteix de l’empitjorament de la situació ens infants. UN Wire, 22 de maig de 2002

Reflexió:

 • Quines creus que poden ser les causes d’aquests abandonaments?
 • Quines han de ser les prioritats d’ajut: als infants, als probables pares?

Atenció mèdica

EN EL TEMPS QUE TU TARDES A LLEGIR AQUEST TEXT SIS NENS O NENES  MOREN AL MÓN  PER MALALTIES QUE SÓN CURABLES

Reflexió:

 • Què opines d’aquest enunciat?
 • Quan temps has tardat a llegir-lo?
 • Et fas la idea del que significa aquesta xifra?
 • Si es tracta de malalties curables, perquè es moren aquests nens i nenes?


Taxa de mortalitat infantil

Taxa de mortalitat infantil

La variable representada, taxa de mortalitat infantil, esta definida de la següent manera: nombre de morts menors d’un any en un any determinat per cada 1000 infants nascuts vius en el mateix any. Aquest mapa el podem trobar a la pàgina web www.indexmundi.com.

Ajud. A l’hora d’observar aquest mapa el que segurament més ens crida l’atenció son els països que tenen una mortalitat infantil més alta, que son els mes visibles a causa del seu color intens. Principalment en diferenciem dos: Afganistan i Angola, però si ens fixem en la taula trobem que els països amb la taxa de mortalitat infantil més alta per orde de major a menys son:

 1. Angola
 2. Sierra Lleona
 3. Afganistan
 4. Libèria

Sierra Lleona i Libèria gairebé no el podem distingir a causa de la seva poca extensió territorial, per tant, son gairebé invisibles, però, amb dades estadístiques molt interessants. També es pot observar que principalment els països amb la taxa de mortalitat infantil més alta son els països poc desenvolupats o en vies de desenvolupament com: els països del continent Africà, la part central i sud d’Àsia, gran part d’Oceania menys Austràlia i finalment Amèrica central i el nord i centre d’Amèrica del Sud. Generalment els països desenvolupats, segons aquest mapa, es on s’hi troba menys mortalitat infantil.
Això pot ser justificat ja que en els països subdesenvolupats disposen de menys recursos per la seva vida quotidiana, i per tant, les mesures sanitàries son molt més baixes que les dels països desenvolupats on la majoria dels parts es donen en hospitals amb personal sanitari i mesures totalment higièniques, i en canvi, en els països subdesenvolupats en moltes ocasions es tenen els parts en l’àmbit domèstic amb cap presencia de personal mèdic i unes mesures sanitàries molt més baixes, i encara que els nadons sobrevisquin els primers dies de la seva vida molts han estat exposats a malalties i infeccions les quals acaben matant-los al poc temps de la seva infància, o les arrastren durant molts anys.
En conclusió podem extreure que la mortalitat infantil és més elevada en els països subdesenvolupats ja que el gènere infantil d’aquests esta més exposat a riscos, tant en la vida quotidiana com en els hàbits sanitaris i higiènics, a demés disposen de menys recursos sanitaris a causa d’una menor innovació tecnològica.

Font: GPD UDL

Reflexió:

 • Què ens diu aquest mapa sobre la mortalitat infantil?
 • A quina franja estem nosaltres dins del mapa?
 • Quin és el continent que té una taxa més alta de mortalitat infantil?
 • I els països que més mortalitat tenen?
 • Quines poden ser les causes d’aquesta situació?

Tenir cura

Tenir cura és una forma de mostrar sol·licitud, de donar afecte. Significa ocupar-se i preocupar-se d’alguna cosa o d’algú. I és que tenir cura té a veure amb el fer, amb intervenir, estar a l’aguait i treballar per o per allò.

És com…
Tenir cura vol dir vetllar per algú, vigilar els seves necessitats i donar-li el que li cal. Exigeix ​​afecte i dedicació. El seu contrari és descuidar que ve a ser oblidar-se’n, no preocupar-se, estar al marge.

Cercar formes d’expressar la idea de cura:

 • Ser curós és com ……………………..
 • Anar amb compte vol dir …………………
 • Tenir cura a algú vol dir ………………….
 • Estar a cura de, implica ……………..
 • Quan ens diuen “Aneu amb compte!” volen dir-nos …….
 • Estar ben cuidat indica …..
 • Menjar descuidadament és mostra d’….

Ser cuidador/a
Hi ha persones que tenen com a professió “ser cuidadors / es”. Pots imaginar quin tipus de treball realitzen i on ho fan.

Sentir-se descurat

1. En alguna ocasió t’has sentit desvalgut?
2. Qui creus que és més desvalgut els nens o les nenes?
3. Sabries buscar algun exemple de situacions en què els nois siguin més desvalguts que les noies i a l’inrevés?
4. Creus que els nens i nenes són més desvalguts que els adults?
5. Creus que la gent gran són més desvalguts que els adults? ¿I que els nens?
6. En alguns casos els infants poden ajudar els adults?
7. Ajudar al mestre o mestra és fer el pilota?
8. Creus que demanar ajuda és humiliant, és normal o és necessari?
9. Creus que és millor que cadascú se les arregli sol o creus que és millor que ens ajudem?