Mirada violeta

Desprotecció de les nenes

A les dones se’ls ha reconegut la importància en l’àmbit privat però no en l’espai públic i això encara afecta les dones que es poden sentir desprotegides en determinades circumstàncies o les poden fer sentir desprotegides.
La discriminació de les nenes i les dones en els països desenvolupats s’ha reduït a passos de gegant durant els últims cent anys: el dret a vot, l’accés a treballs que estaven reservats als homes, la conquesta de l’educació universitària són, entre altres, alguns exemples d’això. S’ha avançat molt, però avui dia encara és possible identificar discriminacions quotidianes de les quals moltes vegades no som del tot conscients, i que consisteixen bàsicament en l’assignació de rols i estereotips de gènere que perpetuen la desigualtat.

a. Distincions de gènere

 • Procureu omplir aquestes caselles amb els valors habitualment assignats al gènere masculí i al gènere femení

Gènere femení

Gènere masculí

independència        por
dependència           valentia
estabilitat               debilitat
inestabilitat            fortalesa
dinamisme              passivitat
passivitat                agressivitat
afectivitat               capacitat lògica
intuïció                   racionalitat
sentimental             força

Reflexió:

 • Heu coincidit?
 • Hi esteu d’acord?
 • Coneixeu almenys en cada cas una excepció?
 • Els nens us sentiu identificats amb aquests adjectius?
 • Les nenes us sentiu identificades amb aquests adjectius?

b. Comentaris sexistes

Comenteu cadascuna de les frases següents:

 • Mentre els nens juguem al futbol, les nenes es pinten les ungles.
 • A casa mana el pare, perquè és el cap de la llar.
 • Tots els nens i nenes es mereixen el mateix tracte.
 • Els nens no poden vestir-se de color rosa.
 • És millor tenir un fill que una filla.
 • Els nens són violents, les nenes sensibles.
 • Les nenes han d’ajudar a casa
 • Les nenes són més presumides que els nens
 • Les nenes són més afectuoses que els nens
 • Els nens són més valents que les nenes

Reflexió:

 • Feu una columna amb les qualitats o gustos pretesament de nens i qualitats i gustos pretesament de nenes.
 • Què ens diuen dels nens i que ens diuen de les nenes aquestes llistes?
 • En quina de les frases esteu més en desacord?
 • En quina frase podríeu estar més d’acord?