Mirada violeta

Escola no sexista

És molt important que els infants tinguin la percepció de conviure en una aula no sexista. Si els donem l’oportunitat d’afinar la seva mirada en aquests aspectes assegurarem que siguin més conscients de les desigualtats i discriminacions que hi ha també fora de les aules.
A les nostres aules no hem de permetre cap comportament sexista, no h-em de permetre mai l’exclusió per motiu de sexe.

Distingir entre diferència i desigualtat. Promoure la igualtat entre homes i dones no significa que hagi d’existir un tractament idèntic per a tothom, sinó que el tractament entre uns i les altres serà equivalent, és a dir, que tindrà el mateix valor. Convé tenir present, també, que la igualtat entre homes i dones no significa l’eliminació de les diferències –diferències que en si mateixes ens enriqueixen- sinó l’absència de discriminació per l’existència d’aquestes diferències. O dit d’una altra manera, la igualtat entre homes i dones admet diferències, però no desigualtats perquè aquestes impliquen privilegis per uns i discriminacions per altres.

a. Pla de diàleg: La nostra escola

 

 • A la nostra escola hi ha alguna diferncia de tracte entre nens i nenes? Aquesta diferència esdevé en desigualtat?
 • Hi ha càrrecs que són més de nen que de nena?
 • Hi ha feines d’aula que són més de nenes que de nens?
 • Es fa alguna cosa perquè els jocs siguin variats per a tothom? Es valora per igual un espai més tranquil, de joc simbòlic que el de jocs moguts?
 • Els llibre de text tenen portades que tendeixin més a estimular les nenes o els nens?
 • Els llibres de lectura tenen portades que es dirigeixen als nens o a les nenes?
 • Alguna activitat de l’escola és només per nenes o només per nens?
 • ….

b. Els estoigs escolars

Fer un estudi del tipus de motius i dibuixos dels plumiers, llibretes, carpetes o motxilles que porten a l’escola els nens i les nenes. Es pot fer l’activitat de moltes maneres. Es posen els objectes que hàgim decidit conjuntament  i algú en tria un i ha de dir si pertany a un nen o a una nena i per què.
Podem preguntar:

 • Si diu que és de nena, podem preguntar: podria ser d’un nen?
 • Com hauria de ser per no tenir el caràcter sexista que té?

Mostrarem així com l’escola és sexista perquè la societat ho és, potser els pares i mares o potser no, però si que ho són els dissenyadors i els fabricants que ja pensen a qui va dirigit el seu producte.

c. Llenguatge sexista

A l’escola i també fora d’ella hem de ser molt conscients que el llenguatge no és mai neutre i que indica amb molta claredat la necessitat d’embolcallar certs missatges:

 • Els homes prehistòrics vivien en coves.
 • Els camperols viuen en petits poblats.
 • Els refugiats es desplacen amb els seus estris, ancians, dones i infants.
 • La ministra estava molt maca amb el seu vestit de nit.
 • Els alumnes no tenien ganes d’estudiar.
 • El president anava molt elegant.
 • Els cuiners són gent espavilada.

Ara podeu escriure les frases d’abans de manera no sexista

 • Els homes prehistòrics vivien en coves: Els homes i les dones prehistòriques
 • Els camperols viuen en petits poblats: Els i les camperoles viuen en petits poblats
 • Els refugiats es desplacen amb els seus estris, ancians, dones i infants. Cal partir dels refugiats homes o volem parlar de la població refugiada: Els i les refugiades es desplacen amb els seus estris, família.
 • La ministra estava molt maca amb el seu vestit de nit. Si es tractés d’un ministre, faríem referència a com va vestit?
 • Els alumnes no tenien ganes d’estudiar. Ens referíem a nois i noies o només a nois?

……………….

Reflexió:

 • Consideres aquestes frases sexistes?
 • Quines i per què?
 • Les canviaries per quines altres?
 • N’hi ha alguna que et cridi l’atenció?

Alternatives:  Proposem algunes alternatives al llenguatge sexista

ENLLOC  DE

ALTERNATIVA

L’home

La humanitat L’ésser humà

Els alumnes

Els i les alumnes

Els metges

 El/la metge o bé el metge o la metgessa

Els adolescents

Els i les adolescents

Els joves

Els i les joves

Els electors

L’electorat/ Els i les electores

Els homes

Els éssers humans

Els descendents

La descendència

Els veïns

El veïnat

….

Joguines

Comentar la vinyeta (es pot fer gran o projectar per veure’n els detalls)

vinyeta

 Font: Hora lliure

Reflexió:

 • Què ens diu aquesta vinyeta sobre les joguines?
 • Estàs d’acord amb el comentari de la nena?
 • És un acudit?
 • És important ajudar a desenvolupar el potencial de les criatures amb joc diversos: la tendresa, la valentia, la sensibilitat, la iniciativa o la fortalesa.