Fer

Preparar un cartell publicitari que reivindiqui una justícia imparcial i competent.