Grans temes

EL DRET A UNA NACIONALITAT

Diem que les persones tenen una nacionalitat quan neixen i viuen en una geografia comuna i comparteixen una història i una llengua, o una religió o unes tradicions, etc.

Naixem en algun lloc. Per biologia les nostres mares donen a llum en un espai geogràfic i això és natural. Per què, doncs, el tenir nacionalitat, és plantejat com un dret?

La nacionalitat és actualment un dels elements més importants que ens permet identificar-nos a nosaltres mateixos i mateixes. Esdevé un element fonamental pel nostre desenvolupament personal. Així doncs, disposar d’una nacionalitat ajuda a reforçar l’autoestima i participa en l’afirmació de la dignitat dels éssers humans.

Hi ha moltes maneres d’obtenir la nacionalitat, vegem-ne algunes:

Dret sanguini
A España funciona el que es diu jurisdicció de sang: només és espanyol/la qui neix de pare o mare espanyols, no qui neix en terra espanyola.

Dret de sòl
En altres països regeix el dret de sòl que vol dir que és anglès, per exemple aquell infant que neix a Anglaterra. Però no serà espanyol  qui neixi en sòl espanyol. Dret a la terra en podríem dir.

A la majoria d’estats europeus és vigent el primer i a la majoria de països americans la de sòl.

En determinades situacions es pot parlar de doble nacionalitat, per exemple si un espanyol va emigrar a l’Argentina i va tenir un fill allà, pot tenir doble nacionalitat, la de sang pel pare o mare i la del sòl que l’acull.

Qüestions:

 • Coneixes algun país la població del qual hagi hagut de fugir perquè era perseguida i s’hagi hagut de refugiar a algun altre país?
 • Quines conseqüències té el fet de no pertànyer a cap estat?
 • Creus que una persona en aquestes condicions pot gaudir d’un nivell de vida normal?

a. Partida de naixement

El certificat de naixement és el document expedit per l’encarregat del Registre Civil o Consular corresponent, que dóna fe del fet del naixement, de la data en què ha tingut lloc, del sexe del nadó i, si escau, de l’hora del naixement i de la filiació de l’inscrit.

Certificat de naixement de Barack Obama en la seva extensió llarga, que va publicar la Casa Blanca.
Certificat de naixement de Barack Obama en la seva extensió llarga, que va publicar la Casa Blanca.

La publicació del document va posar punt i final als rumors que feien córrer alguns conservadors dient que no havia nascut als Estat Units i, pert tant, no seria  un president legítim.

b.  Joc: Pertinença, ser d’un grup

Es proposa al grup que, en un temps màxim de 3 minuts, s’organitzi lliurement en subgrups de 5 persones.

Primer grup: S’explica als nois i noies que tenen 5 minuts per estar amb el grup. Durant aquesta estona poden fer el que vulguin, sempre que ho facin en petit grup i sense abandonar l’espai que s’han atorgat.

1r canvi de grup: Passats els 5 minuts s’anuncia que dues persones de cada grup hauran de canviar de grup i passar a formar part d’un altre de forma immediata. És important no donar més indicacions. Quan s’han format els nous grups es tornen a deixar 5 minuts per fer el que els sembli dins el petit grup.

2n canvi de grup: Passada l’estona se’ls torna a dir el mateix. Dues persones de cada grup han de marxar per anar a un altre grup. Se’ls donen 5 minuts per estar en petit grup.

Reflexió i conclusions:

S’inicia una posada en comú de l’experiència viscuda a partir de les següents preguntes:

 • Organització dels grups: Com s’han creat els grups inicials: per afinitat
  personal, a l’atzar, per proximitat física…? Per què s’ha fet d’aquesta
  manera? Quins són els avantatges i els inconvenients dels diferents
  mètodes per formar grups? Tothom s’ha sentit còmode? Algú s’ha sentit
  exclòs?
 • Lideratges: Quin ha estat el paper de cadascun de vosaltres dins dels
  grups: s’ha adoptat un rol actiu, passiu…? Ha estat el mateix per als nois que per a les noies? Quan ha calgut fer el canvi de grup, quin ha estat el vostre paper (m’he ofert voluntari, he esperat que els altres decidissin per mi…)? Heu mantingut el mateix rol en els grups dels quals heu format part? Ha estat funcional? A tots i totes us ha semblat correcte el rol assumit per cadascú? Hi ha hagut canvis en el lideratge del grup quan s’han modifcat els membres?
 • Sentiment de grup: S’han creat aliances i sentiments de pertinença dins del grup? Com s’ha resolt el canvi de grups? Quins criteris s’han utilitzat per decidir qui havia de marxar? Els canvis han estat benvinguts o bé s’han assumit amb problemes? Com s’han sentit els qui marxaven?
  Com han estat acollits els nouvinguts? Hi ha hagut algú que durant
  tota l’activitat s’ha mantingut en el mateix grup? I algú que sempre ha canviat?
Font: ARACOOP