Comprensió

Formulació del principi

Principi 10: L'infant ha de ser protegit contra les pràctiques que puguin fomentar la discriminació racial, religiosa o de qualsevol altra mena. Ha de ser educat en esperit de comprensió, tolerància, amistat entre els pobles, pau i germanor universal, i amb plena consciència que ha de consagrar les seves aptituds i energies al servei dels seus semblants.

Vocabulari

Tolerància

Ser tolerant significa admetre les opinions, creences i actituds dels altres, encara que siguin diferents de les meves. La tolerància implica que s’admet i accepta la diferència entre les persones.  Completar les frases:

Mentre que la
La tolerància respecta les idees dels altres La intolerància
La tolerància es mou en una atmosfera de llibertat La intolerància
La tolerància és autocrítica La intolerància
La tolerància propicia el diàleg obert La intolerància
La tolerància possibilita la convivència democràtica La intolerància
La tolerància vol la pau La intolerància
La tolerància  accepta la diversitat La intolerància
….

Fraternitat

La fraternitat és un dels tres conceptes que van guiar la Revolució francesa, juntament amb la igualtat i la llibertat. La fraternitat, que prové del llatí  “frater”, germà, significa que ens hem de comportar  amb els altres com si fóssim germans. És una manera de dir que hem de ser solidaris, tenir cura dels altres i ajudar-los.

Classifica aquestes actituds o gestos com a tendents a la fraternitat o allunyats de l’actitud germanívola

  • Li vol donar la mà i l’altre l’enretira
  • Li va a donar la mà i l’altre l’abraça
  • L’ajuda a aixecar-se
  • Espera que s’aixequi sol
  • L’acull amb molt d’afecte
  • Se’l mira de lluny
  • El tracta amb molta cordialitat
  • És una persona compassiva
  • Entre tots podeu definir què és la fraternitat a partir del significat que hàgiu atorgat a les frases anteriors?