Mirada violeta

Distincions de gènere

Una de les discriminacions més ferotges, a més del racisme, és el sexisme. Com el racisme, pot manifestar-se en tots els aspectes de la cultura i la societat. Es reflecteix en les actituds de la gent, moltes inconscients, que contribueixen a tal discriminació. Negar a un dels sexes el ple gaudi dels drets humans equival a afirmar que aquest sexe no és plenament  humà.

a. Sexe o gènere?

Una vegada aclarida la distinció entre sexe (factors determinats biològicament) i gènere (factors determinats culturalment):

 • Es divideix la classe en dos equips i se’ls demana que completin la llista de diferències entre homes i dones, algunes basades en el sexe i altres basades en el gènere.
 • Un dels equips comença a llegir i l’altre grup ha de decidir si es tracta d’una diferència basada en el sexe o en el gènere. Naturalment, hi haurà desacords (per exemple: són els homes més agressius per naturalesa?), però el diàleg ajudarà els alumnes a reconèixer els propis estereotips de gènere.

Homes

Dones

Sexe

Gènere

Poden dur barba

Estadísticament viuen més anys

Són més intel·ligents

Són més flexibles

Mostren agressivitat més sovint

Els cau el cabell amb més facilitat

Són més sensibles

…..

Reflexió:

 • Has estat fàcil o difícil trobar exemples?
 • A partir de quin moment ha començat a fer-se difícil trobar exemples?
 • Han sorprès alguns exemples?
 • Totes les persones del grup eren del mateix parer?
 • Hi ha hagut desacord? S’ha pogut solucionar el desacord?
 • Ha quedat clar a tots els membres dels dos grups la distinció entre sexe i gènere?

b. Inversió de gèneres
Prendre una història coneguda (per exemple un conte, una novel·la, una pel·lícula, una sèrie de televisió o un relat tradicional que sigui conegut per tots) i contar-la canviant el gènere dels protagonistes. Comenteu l’efecte produït pel canvi de gènere.

c. La classe i l’institut no sexista

L’existència d’estereotips i rols de gènere molt marcats socialment limiten, sovint, les persones a l’hora d’expressar-se i de desenvolupar-se lliurement. Crear consciència entorn dels estereotips, i proposar models alternatius de masculinitat i feminitat més igualitaris faciliten la construcció d’una identitat lliure. (Font)
Posar-se les ulleres liles i estar atent als comportaments susceptibles de ser titllats de masclistes tant per part de les persones que formen part de l’institut com dels costums que poden haver quedat de temps passats o la pressió dels mitjans de comunicació.

Reflexió:

 • El personal de l’institut tracta amb igualtat els nois i les noies (inclou tot el personal docent i el no docent)?
 • El professorat a les aules és curós pel que fa a la discriminació, sigui positiva o negativa?
 • Hi ha activitats patrocinades per l’escola de les quals estiguin excloses les nenes (esportives, intel·lectuals, etc.)?
 • Nois i noies teniu el mateix accés a les instal·lacions i als equips d’esport?
 • Les noies se senten protegides de l’assetjament i de les amenaces  dins l’escola?
 • Es concedeixen premis, beques, assistència financera i altres ajudes amb la mateixa facilitat als nois que a les noies?
 • En quin aspecte relacionat amb el sexe hauria de millorar el nostre centre educatiu?
 • Es penalitza a la persona que se surt del mandats de gènere? (pot afectar a noia molt intrèpida o el col·lectiu LGBTI, al qual no es fa cap menció)