Fer

Individualment o en petits grups idear una imatge simbòlica sobre la necessitat de l’acompliment dels Drets humans. Es pot usar qualsevol tècnica i en acabar en farem una valoració col.lectiva.