Comprensió

Formulació del principi

Principi 1: L'infant ha de gaudir de tots els drets enunciats en aquesta Declaració. Aquests drets han de ser reconeguts a tots els infants sense excepció de cap mena o discriminació per motius de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, d'opinió política o d'altra índole, d'origen nacional o social, posició econòmica, de naixement o de qualsevol altra condició, ja sigui de l'infant mateix o de la seva família.

Vocabulari

a. Alguns mots del principi

 • Quines d’aquestes opcions són sinònimes de:

– gaudir                             tenir, posseir, fruir,
– enunciar                         dir, enumerar, formular
– reconèixer                      acceptar, admetre, assegurar
– excepció                          limitació, desviació, objecció,
– índole                              condició, estat, classe, tipus
– condició                          mena, posició, categoria, tipus

b. Tots

Hi ha algunes paraules com tots, cap, sempre, mai, etc. que tenen significats “forts”. Cal procurar usar-los amb cautela, ja que són absoluts i molt excloents. Una mesura de prudència seria: “procurar no radicalitzar dient sempre, mai, tots, cap”. Però quan s’usen amb sentit tenen molta força i cal donar-los l’èmfasi que mereixen.

En quin context la paraula “tots o totes” resulta adequat i en quins casos no:

 • Tots els éssers vius creixen
 • Tots els infants són infants
 • Tots els nens són entremaliats
 • Totes les nenes són cursis
 • Tots els éssers humans menors d’edat són baixets
 • Tots els infants van a l’escola
 • Tots els infants haurien d’anar a l’escola
 • Tots els infants tenen drets
 • Tots els nens i nenes necessiten jugar

c. Discriminar

Discriminar és diferenciar negativament, apartar, assenyalar com a diferent perjudicant. Es discrimina quan algú és tractat de forma diferent per alguna condició com la raça, la religió, la llengua, etc. La discriminació atempta contra els drets de les persones.

 • Exercici de clarificació personal

T’has sentit alguna vegada discriminat/da?
-SI:  Quin tipus de discriminació?
Quina sensació has tingut?
Per quina raó creus que t’han discriminat?
-NO: Pots posar algun exemple?

 • Creus que has discriminat alguna vegada una persona?

– SI: Pots explicar perquè ho vas fer?
– NO: Pots explicar perquè algú pot discriminar una altra persona?

 • Has vist algú que discriminés una altra persona?

Per què creus que ho ha fet?

Pots explicar en què consisteix discriminar i sentir-se discriminat?
………… …………. ………….. ………… …………. …………..
………… …………. ………….. ………… …………. …………..