Curtmetratges

HAPPINESS (FELICITAT) 


de Steve Cutts
Durada: 4’51”

DRET Nº 5: CAP TORTURA


DRET Nº 5: CAP TORTURA
Durada: 1’03”

Reflexió:

  • Què ens diu aquest curt sobre les noves esclavituds o els nous servatges?
  • Quin paper té la paraula Felicitat a cada escena?
  • Com complementa la informació que hem obtingut sobre aquest article?