Grans temes

JUSTÍCIA EFECTIVA

Amb aquest article es pretén donar cobertura legal a totes aquelles persones que vegin violades els seus drets fonamentals (reconeguts per la llei del seu país o per la seva constitució). D’aquesta forma, les persones no queden, en cap cas i per cap raó, desprotegides.

Simular un judici

Es tracta d’escenificar un judici. Hi haurà un acusat o acusada, un jutge, un advocat defensor, un fiscal, un jurat de sis alumnes que haurà de decidir sobre si el reu és culpable o innocent i quin càstig mereix pel seu delicte, si es considera culpable. Els altres poden fer el paper o bé de testimonis inculpatoris o bé de testimonis exculpatoris i podran argumentar tant en un sentit com en l’altre, sempre que demanin la vènia del jutge per intervenir.
Els delictes pels quals es jutja el detingut o detinguda poden ser: homicidi, robatori, delicte d’opinió, agressió… (decidiu-ho entre tots i totes.)
Un cop escollit el delicte pel qual serà jutjat el reu, cada personatge haurà de preparar els arguments a favor o en contra. Només el professor, el reu i un parell de testimonis (un que testifiqui a favor i un altre en contra) sabran si és culpable o innocent, però han d’actuar com si no ho sabessin.
Un cop escoltats tots els arguments, el jurat haurà de donar el seu veredicte i recomanar al jutge el càstig que li correspon si és declarat culpable.
El jutge, que haurà fet de moderador en tot el procés, haurà d’escollir el càstig just del delicte: servei a la comunitat, condemna de diversos anys, cadena perpètua. Una vegada acabat el procés, el detingut o la detinguda confessarà si és culpable o innocent.
És una pràctica que pot resultar molt densa per fer-la en una sola hora. Per això, se suggereix repartir la sessió en dues hores lectives. O decidir prèviament qui representarà cada un dels rols perquè preparin els seus arguments prèviament.

Reflexió:

 • S’ha jutjat adequadament? Ha tingut accés a un advocat defensor competent? Ha pogut explicar-se i ser escoltat amb justícia?
 • Ha rebut un càstig just al seu delicte?
 • Si és innocent, i no obstant això, se l’ha considerat culpable, pot recórrer la sentència?
 • Si és culpable i se l’ha considerat innocent, pot el fiscal recórrer la sentència?
 • I si és culpable, però considera que el càstig és excessiu, pot recórrer la sentència?
 • Fes una petita reflexió sobre l’article 8 de la Declaració i les conclusions i fes sortir d’aquest “judici”.

TRIBUNAL COMPETENT

Tribunal competent és aquell que s’ha d’encarregar de jutjar un cas pel qual és apte. Hi ha factors distints que influeixen en la idoneïtat d’un tribunal. Aquests factors poden ser de tipus diferent: a) segons la matèria: frau, robatori, assassinat, aldarulls, etc.; b) segons la quantia econòmica o el valor jurídic que tingui, és a dir, si es menor o de grans proporcions; c) segons el grau del coneixement de l’assumpte; i d) segons el territori o lloc on es va produir el fet que motiva el judici.
Aplicant aquests factors es determina quin és el tribunal  competent per jutjar una causa, és a dir, a quin jutjat li correspon resoldre l’assumpte.

Pla de diàleg:

 • Elaborem una piràmide amb els tribunals de justícia espanyols, ordenant-los de menor a major importància: Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior de Justícia, Tribunal de Primera Instància, Audiència Nacional.
 • Els jutges actuen sempre de forma imparcial? Actuen de vegades sotmesos a influències o guiats per alguns interessos?
 • Busquem el sentit de la paraula “prevaricació”?
 • Per sobre del tribunal estatal de major nivell hi ha alguna instància a nivell internacional a la qual es pugui recórrer?
 • Hi ha el dret a recórrer davant els tribunals quan els judicis tarden massa temps? Les demores en els judicis suposen una vulneració dels drets dels encausats?

Adaptació d’Amnistia internacional