Estat de la qüestió

DE  CADA  MIL  PERSONES avui en el món:

 • 750 passen fam
 • 700 no viuen més enllà de 50 anys
 • 630 no tenen aigua potable
 • 600 viuen dins cabanes o barraques
 • 420 sofreixen desnutrició
 • 400 no tenen metge
 • 390 tenen menys de 15 anys
 • 250 mai no sabran llegir ni escriure
 • 200 tenen ràdio
 • 80 moren abans dels 5 anys
 • 70 tenen televisor
 • 60 posseeixen béns amb abundància
 • 50 tenen cotxe
 • 30 infants moren de fam cada any
 • 7 han hagut de fugir del seu país
Font: “En busca del sur”, Medicus Mundi. Navarra, 1994.

Reflexió:

 • Quines situacions d’injustícia es viuen avui?
 • Quin és el primer dret d’una persona que passa fam?
 • Quin és el primer deure d’una persona que té béns de sobres?
 • Què cal fer davant les situacions injustes?
 • Com pot ser més ben aplicat l’article 2 en el lloc on vius?
 • Què pots fer tu per evitar qualsevol discriminació?