Cinquè

PRINCIPI  5

Dret a una educació i atenció especials per als infants amb discapacitat física o mental
J. Sorolla. Bany d’infants tolits (1899)
J. Sorolla. Bany d’infants tolits (1899)

Què ens diu el quadre?

1. ¿Què veus? o ¿Què veiem en aquest quadre? (descriure colors, formes, figures, disposició de les formes, atmosfera…) Observar, relacionar, descriure

 

2. ¿Què et suggereix el que veus? ¿Què hi podria haver encara que no ho veiem?  (Olors, sons, temperatura, estats d’ànim, vida dels personatges, lloc, època…) Inferir, Imaginar, relacions tot i parts
3. ¿Tens alguna experiència personal que et relacioni amb la situació que planteja l’escena? Recordar, relacionar, connectar
4.¿Has conegut mai algú que tingui alguna cosa en comú amb aquests personatges? (gest, posat, aspecte, manera de vestir, etc.) Relacionar amb experiències passades
6. ¿Hi ha alguna cosa que et sorprengui en aquest el personatge o en l’entorn? Qüestionar, problematitzar
7. ¿Et planteja algun interrogant? ¿Faries alguna pregunta al retratat/da o al pintor? Esbrinar, preguntar
8. ¿Pots respondre a aquests interrogants? Esbrinar, raonar
9. ¿On pots trobar més informació sobre algun dels aspectes que t’hagin sorprès? Recerca informació
10. ¿Quin títol posaries al quadre?  Sintetitzar
11. ¿Què ens diu aquest quadre sobre el cinquè principi dels Drets dels infants? Relacionar, analitzar i sintetitzar