Art.29. Deures

Article 29

1. Tota persona té deures envers la comunitat, ja que només en aquesta li és possible el desenvolupament lliure i ple de la seva personalitat.
2. En l’exercici dels drets i les llibertats, tothom estarà sotmès només a les limitacions establertes per la llei i únicament amb la finalitat d’assegurar el reconeixement i el respecte deguts als drets i llibertats dels altres i de complir les justes exigències de la moral, de l’ordre públic i del benestar general en una societat democràtica.
3. Aquests drets i llibertats mai no podran ser exercits en oposició als objectius i principis de les Nacions Unides.
Jacques-Louis David. Mort de Sòcrates, 1787
Jacques-Louis David. Mort de Sòcrates, 1787

QUÈ ENS DIU AQUEST QUADRE?

1. Què veiem en aquest quadre? Observar, relacionar, descriure
2. Saps qui fou Sòcrates? Investiga sobre el personatge per poder comprendre l’escena que retrata el quadre. Recerca, establir relacions
3. Tens alguna experiència personal en relació amb la situació que es planteja? Vivenciar experiències passades
4. Amb quines situacions o notícies relacionaries el quadre? Tematitzar, analitzar i sintetitzar
5. Aquesta imatge et planteja algun interrogant? Qüestionar, problematitzar
6. Què saps sobre aquestes situacions? Esbrinar, apel·lar a l’experiència i la memòria
7. On pots trobar més informació? Recerca
8. Quin títol posaries al quadre? Síntesi
9. Quin sentiment et provoca? Autoconeixement
10. Què canviaries en el quadre: color, imatge, expressió del personatge, entorn, etc.? Cercar alternatives
11. Quina relació té aquest quadre amb l’article 29 de la Declaració? Relacionar, connectar temes