Estat de la qüestió

Mapa interactiu que recull totes les discriminacions lingüístiques als països catalans. Any 2016

Imagen que contiene texto, mapa Descripción generada automáticamente

A través d’aquest mapa interactiu, trobareu geolocalitzades les 87 discriminacions lingüístiques detectades fins ara.

Trieu un dels 87 casos i comenteu-lo tenint present l’enunciat de l’article 2.