Fer

Quadern personal

Prenem les paraules clau del principi i col.lectivament procurem fer un conte que tingui començament, nus i final. Quan l’hàgim escrit a la pissarra el passarem a la llibreta personal

Entre tots i totes

En grups de quatre fer una proposta per una campanya que eviti els càstics corporals.
Una vegada feta la proposta, l’exposem i triem col.lectivament la que trobem més adequada, oferint bons criteris per a la tria: originalitat, eficàcia, rellevància, utilitat, rapidesa, economia, etc.

Què hi puc fer jo?

Pensar quines actituds i actuacions es poden proposar en els distints àmbits en els quals et mous:

  • Què hi pot fer la meva família?
  • Què hi pot fer la meva escola?
  • Què hi poden fer els mitjans de comunicació?

Una vegada pensat, ho podem parlar conjuntament i triar alguna opció factible de cada apartat.