Grans temes

CAP PERSONA NO ÉS IL·LEGAL

Reconèixer una personalitat jurídica significa que una persona està sota la protecció del sistema jurídic del país on es trobi. I això passa amb molta gent que viu i treballa en el lloc on ha nascut o no, però hi ha persones que per causes diverses no poden gaudir d’aquestes avantatges perquè no tenen “papers”, és a dir, estan indocumentats.

Sense papers

L’expressió “sense papers” faria referència a un ciutadà o ciutadana estranger que es troba en un altre país sense la documentació o els requisits que les lleis en matèria d’estrangeria disposen a aquest efecte.

 • Explorar el que significa l’expressió “sense papers”, relacionant-lo amb la qüestió de la identitat.
  • Si no tens papers no ets ningú?
  • Si tens papers ets algú?
  • Són més importants els papers que les persones?
  • Què implica no tenir papers?
  • Coneixes algú “sense papers”?
  • Quins són aquests papers?
 • Entre tots i totes procurarem representar el que significa viure en una societat “sense papers”. Especialment analitzarem el que comporta, què implica, com afecta aquestes persones i ens preguntarem què podem fer per elles.

DRET A LA LLIURE CIRCULACIÓ

Història d’una persona immigrant

Indagar els motius pels quals una persona emigra i les vulneracions dels drets humans a les quals se sotmet. Desenvolupar un esperit d’empatia que afavoreixi l’apropament a les persones migrants.

L’alumnat haurà de buscar una història d’emigració real a través dels
seus pares/mares, amics/amigues, altres familiars, veïns/veïnes, etc. Per obtenir informació sobre la història podran fer les preguntes suggerides a continuació o d’altres que considerin més oportunes:

 • Per què va marxar del seu país?
 • Quins dels seus drets van ser o estan essent vulnerats?
 • Per què va escollir un determinat país o comunitat?
 • Què va sentir quan va haver de marxar i deixar la seva família, la seva terra, la seva cultura?
 • Com es va desplaçar?
 • Quina és la seva història des que va deixar la seva terra i la seva família?
 • Com el/la van tractar al país o comunitat receptora?
 • Quines són les lleis d’immigració que la van afectar?
 • Va tornar uns anys més tard al seu país/comunitat?
 • Per què va poder tornar?
 • Podria la seva història servir-te per a comprendre millor la migració i saber solucionar les causes que la provoquen? Com?

Quan tinguem la informació, posarem en comú les històries recopilades. A mesura que vagin exposant els treballs, el professor o la professora explicarà de quin tipus de migració es tracta, si les persones entrevistades van ser refugiades, van sol·licitar asil, van emigrar per temes econòmics, etc. Se suggereix que es busquin casos que exemplifiquin motius diferents de marxar
(migrant econòmic, persona refugiada/desplaçada i víctima detràfic d’éssers humans). D’aquesta manera, es podran comparar les diferents respostes en funció del motiu que els/les va impulsar a marxar.

Nota: Activitat extreta del dossier d’Amnistia Internacional: “Unidad Didáctica Derechos Humanos de las personas en Movimiento”, pàs. 20.

Consulteu aquest dossier per informació per al professorat sobre la temàtica i més activitats didàctiques

“Quan tanco els ulls, recordo”
Les xifres de desplaçament forçat al món són desorbitades i ens fan estar alerta. Més de 68 milions de persones fugen a conseqüència de la persecució, els conflictes, la violència generalitzada i les vulneracions de drets humans. Darrera aquestes xifres hi ha persones, dones, homes, infants, famílies senceres que s’han vist obligades a abandonar les seves llars a la recerca d’una nova vida lliure de violències.
El còmic documental de no-ficció sensibilitza sobre les causes i les conseqüències dels desplaçaments forçats en les dones i els infants.