Literatura

El divorci enforteix la família

Amb la introducció del divorci el 1981, es pot parlar de debilitament o d’enfortiment de la família en la societat espanyola? Segons i com ho mirem. Si parlem d’estabilitat, és indubtable que la introducció del divorci ha suposat una major vulnerabilitat del matrimoni i, com conseqüència, un debilitament de la família, almenys en algun dels aspectes. Però, si considerem les relacions de la parella en el matrimoni, podríem arribar a la conclusió oposada. Si pensem en la llibertat per formar parella, per triar entre casar-se i no casar-se i en la importància de les relacions afectives amb la justificació per contreure matrimoni,  podríem pensar que ara aquest és més fort, que els sentiments i els llaços que uneixen l’home i la dona dins d’ell són més intensos i, per tant, podem dir que la família s’ha enfortit.

Alberdi. I. (1999). La nova família espanyola.

Reflexió:

  • Respon la pregunta del text.
  • Argumenta a favor i en contra dels matrimonis pactats entre famílies.
  • El matrimoni pot sacrificar la seva convivència en benefici dels fills? Per què?