Mirada violeta

Educació secundària per sexe en el món

Educació secundària per sexe en el món

Àfrica, Àsia Central i el Sud-est Asiàtic són les regions que destaquen negativament en aquest aspecte. En molts dels països que conformen aquestes àrees hi ha normes culturals i legals que restringeixen o limiten l’accés de les nenes a l’educació, amb el resultat d’analfabetisme femení molt més alt que el masculí. Tal com es pot veure en el mapa, no només en les regions esmentades sinó també en d’altres regions d’Àsia i Amèrica Llatina, s’observen diferències educatives per gènere que poden arribar a superar el 10%. Aquesta diferència encara és més gran (més del 20%), en les regions marcades en granat.

Reflexió:

  • Quines són les causes d’aquesta discriminació?
  • Quines en són les conseqüències?
  • Els estudis que vols fer tenen a veure amb el gènere?