Art. 5. Tracte humà

Article 5

Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.
Pintura medieval dins de Le Roman de la Rose. Bibliothèque St. Geneviève, París.
Pintura medieval dins de Le Roman de la Rose. Bibliothèque St. Geneviève, París.

QUÈ ENS DIU AQUEST MINIATURA?

1. Què veiem en aquesta miniatura? Observar, relacionar, descriure
2. Què ens diu aquesta miniatura sobre els drets? Inferir, relacionar
3. Tens alguna experiència personal en relació amb la situació que es planteja? Vivenciar experiències passades
4. Amb quines situacions o notícies relacionaries aquesta miniatura? Tematitzar, analitzar i sintetitzar
5. Aquesta imatge et planteja algun interrogant? Qüestionar, problematitzar
6. Què saps sobre aquestes situacions? Esbrinar, apel·lar a l’experiència i la memòria
7. On pots trobar més informació? Recerca
8. Quin títol posaries a la miniatura? Síntesi
9. Quin sentiment et provoca? Autoconeixement
10. Què canviaries en la miniatura: color, imatge, expressió del personatge, entorn, etc.? Cercar alternatives
11. Quina relació té aquesta miniatura amb el cinquè article de la Declaració? Relacionar, connectar temes