Comprensió

Formulació del principi

Principi 8: 
L'infant ha de figurar entre els primers de rebre, en tota circumstància, protecció i socors.

Vocabulari

a. Entre els primers

 • “Entre els primers” vol dir, els primers?
 • Per què creus que diu “entre els primers” i no “els primers”?
 • Qui creus que deuen tenir privilegi de ser “els primers”?
 • Quin sentit té aquesta expressió dins el context dels Drets dels infants?

b. Circumstàncies

Pots imaginar alguna circumstància en la qual un infant no hagi de rebre protecció o no sigui dels primers a rebre-la? Pensar unes quantes situacions que exemplifiquen aquest principi i per grups les representem en mímica. Els altres grups han d’endevinar de quina situació es tracta. Per exemple representem un naufragi, un incendi, escassetat d’aliments, etc.

c. Socors

Socórrer és acudir a ajudar a algú. És sinònim d’auxiliar, afavorir, emparar, defensar, acollir, assistir, protegir, refugiar.

1. Sobre el socors

 • Si sents algú que crida: Socors! Què penses?
 • Què és un “socorrista”?
  Has vist en algun lloc l’anunci de “Lloc de socors” ? Què vol dir?
 • Com ho faries per demanar socors? Quines paraules o expressions usaries si et trobessis en una situació en la qual et calgués demanar socors?

2. Hauràs sentit dir que quan un vaixell s’enfonsa el capità diu, desencaixat i amb la veu tremolosa: INFANTS I DONES PRIMER, referint-se a que siguin els primers a pujar a les lanxes salvavides. Això té una lògica? Per què serà?

3. Saps com són les sigles internacionals per demanar auxili: S.O.S.
Aprèn en llenguatge Morse com demanar Socors.