Mirada no violenta

El dret a la pau, implícit en la Declaració Universal, en la mesura que aquesta era una resposta als horrors de la Segona Guerra Mundial, però no recollit en el seu articulat. Entre altres disposicions, en la mesura que el dret a la pau és un dret necessàriament “transversal”, que impregna les diferents activitats de les Nacions Unides, la UNESCO va aprovar, el 1999, la Declaració sobre una Cultura de Pau:

"Reconeixent que la pau no només és  l'absència de conflictes, sinó que també requereix un procés positiu, dinàmic i  participatiu en què es promogui el diàleg i se solucionin els conflictes en un  esperit d'enteniment i cooperació mutus". D’Amnistia internacional

ORDRE SOCIAL: PAU

Acceptem que un conflicte és la manifestació d’una rivalitat o incompatibilitat econòmica, ideològica, lingüística, religiosa, etc. entre persones i entre col·lectius. Solen enfrontar les persones, els grups socials, els estats i tenen intensitats diferents; algunes són tolerables, altres s’expressen mitjançant la confrontació, les vagues o la guerra.

El concepte de pau

El concepte de pau va unit a una sèrie de conceptes positius com la justícia, la igualtat, el respecte. Això vol dir, doncs, que està de l’altre costat de la injustícia, la desigualtat i la intolerància.

¿Es possible la pau?

La pau és un anhel, un desig, un ideal, però sobretot és una aposta de l’ésser humà per millorar les condicions de vida de milers i milions de persones que viuen l’horror i l’infern de la guerra en les seves múltiples formes. Mentre la despesa militar va augmentant d’any en any, al món la capacitat de desenvolupament va disminuint.

SIGNIFICATS DE LA PARAULA PAU EN DIFERENTS LLENGÜES

– Sahlom: en hebreu la pau sigui amb tu
– Sala’am: en àrab vincle amb Al·là
– Eirene: en grec harmonia a l’interior del grup
– Pax: a Roma ordre i autoritat
– Shanti: en hindú esperit temperat, pau mental
– Hop’ing: en xinès esperit temperat, ordre polític
– Heiwa: en japonès harmonia

Buscar en altres llengües

  • Fer dibuix a partir d’algun d’aquests noms i convertir les distintes aportacions amb un mural que pugui veure tot el col.legi o institut

Com arribar a una cultura de la pau?

M. Merle a Pacifisme et Internationalisme, apunta quatre maneres d’aconseguir-la:

a) A través de la força. Aquesta és la visió dels partidaris de l’armamentisme que defensen la paradoxal idea que per “per aconseguir o conservar la pau cal estar preparat per a la guerra”.

b) Mitjançant el dret o les lleis que siguem capaços de promulgar i fer respectar els éssers humans. A la base d’aquesta proposta hi ha la capacitat de raonar i d’aconseguir superar els conflictes pacíficament.

c) Mitjançant el progrés. Aquesta és la visió dels que creuen en el progrés científic i en les possibilitats il·limitades de la tècnica i de la industrialització com salvadores de diferències i divergències.

d) A través d’una actitud manifestament anti-violenta, practicant el valor de la pau, no només com a consigna política i social sinó també en la intimitat, procurant guanyar petits baules dia a dia.

Una cultura de la pau eliminaria el primer punt i se centraria en els tres últims.

Reflexió:

  • Comentar la raonabilitat i la viabilitat de cadascuna d’aquestes propostes.