Informació

ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Infants que no van a escola

Hi ha 57 milions d’infants al món que no van a l’escola. No s’ha assolit, doncs, el segon Objectiu del Mil·lenni, que fixava l’educació primària universal per al 2015. Per al 2030 s’estableix com a fita no només la universalització de la primària sinó també de l’educació secundària. “És molt ambiciós, però és necessari. Hem fet molta força [en la negociació] per incloure-hi també la secundària, perquè és una etapa clau per completar el desenvolupament intel·lectual dels infants i per donar-li més capacitats per trobar feina”, explica Macarena Céspedes, d’Educo, membre de la ChildFund Alliance. L’avenç és gran: els països en vies de desenvolupament han passat d’un 80% d’inscripció a primària a un 91%. Però Céspedes també adverteix que “s’ha mesurat la consecució de l’objectiu basant-se en uns indicadors que no s’ajusten a la realitat”, perquè comptabilitzen només l’assistència el primer dia de classe. Per això -en aquest i en altres fites de l’agenda 2030- ara la batalla de les ONG està centrada a negociar els indicadors i el sistema de control que s’aplicaran per a la seva implementació, un acord que s’ha de tancar el març del 2016.

Libèria és actualment el país més gran d’infants sense escolaritzar, amb gairebé dues terceres parts d’infants en edat de rebre educació primària que no van a l’escola. El segon país de la llista és Sudan del Sud, on el 59 per cent dels infants no tenen dret a una educació primària i on una de cada tres escoles ha hagut de tancar degut al conflicte.

Afganistan (46%), Sudan (45%), Níger (38%) i Nigèria (34%) també es troben entre els 10 països amb els índexs més elevats d’infants sense escolaritzar en educació primària, el que demostra amb claredat que les emergències humanitàries i les llargues crisis estan obligant els infants a abandonar l’escola.

Reflexió:

  • Buscar on són Libèria, Sudan, Afganistan, Nigèria.
  • Quines conseqüències tindrà pels infants
  • I pel país?

QUI AJUDA?

 EDUCO

Una ONG global de cooperació per al desenvolupament i acció humanitària que actua a favor de la infància i la defensa dels seus drets, especialment el dret a rebre una educació de qualitat. Treballem amb nenes, nens i el seu entorn per promoure societats més justes i equitatives que garanteixin els seus drets i el seu benestar. Volem construir un món on tothom gaudeixi plenament dels drets i d’una vida digna.

DIES INTERNACIONALS

Setembre 8
Dia internacional de l’alfabetització

Gener 24
Dia internacional de l’educació

Maig 2
Dia mundial de lluita contra l’assetjament escolar

Maig 15
Dia internacional de les famílies

Maig 28
Dia internacional del joc

Juny 1
Dia mundial de les mares i pares