Arts visuals

Léon Maxime Faivre. La mort de la princesa Lamballe, 1908
Léon Maxime Faivre. La mort de la princesa Lamballe, 1908
George H. Walker. Les bruixes de Salem, 1892
George H. Walker. Les bruixes de Salem, 1892
Thompkins H. Matteson. Examination of a Witch, 1853
Thompkins H. Matteson. Examination of a Witch, 1853

Reflexió:

Tria una de les pintures:

  • Quina ha estat la primera sensació en mirar la pintura? Intenta fer una descripció de les emocions que ha generat la seva observació.
  • Diries que hi ha víctimes de violacions de drets humans?
  • Ocorren avui dia fets com els representats? En quins llocs? Per quines raons?
  • L’obra pren partit sobre el tema tractat o no es pronuncia? És ambigua, és clara? És ambigua, es presta a diferents interpretacions?
  • Buscar altres obres (de la mateixa època, anteriors o posteriors), en les quals es reflecteixi el tema del dret en qüestió, ja sigui a través de la representació de la seva vulneració o del seu gaudi.