Fer

En petits grups prepareu i graveu un espot de ràdio que desmenteixi algun dels prejudicis que circulen sobre la immigració. Prepareu una situació, un argument i un eslògan. Poseu-hi música o so ambiental.

Una vegada fet, els escoltarem i valorarem conjuntament.