Estat de la qüestió

Mapa de la llibertat personal i econòmica

Reflexió:

  • Què ens diuen aquestes xifres?
  • Quin és el país amb més llibertats?
  • I quin amb menys?
  • Quines són les causes i les raons, a parer teu?
  • Intenteu consensuar informacions i opinions.