Arts visuals

L.S. Lowry. L’arrest, 1927
L.S. Lowry. L’arrest, 1927
David Olère. El presoner (autoretrat), (any desconegut)
David Olère. El presoner (autoretrat), (any desconegut)
Witold Pruszkowski. A l’exili, 1893
Witold Pruszkowski. A l’exili, 1893

Tria una de les pintures i respon:

Reflexió:

• Quina ha estat la primera sensació en mirar la pintura? Intentar fer una descripció de les emocions que ha generat la seva observació.
• L’obra pren partit sobre el tema tractat o es limita a exposar sense pronunciar-se? És ambigua, es presta a diferents interpretacions?
• L’obra escollida és apropiada per representar el dret al qual se l’ha associat? És forçada l’associació? Potser encaixaria millor amb un altre dret de la Declaració Universal? O potser amb cap?