Grans temes

TRIBUNAL INDEPENDENT I IMPARCIAL

El tribunal és l’organisme jurídic que té la funció de jutjar. Pot jutjar un jutge o diversos (quan els casos són complexos) o un jurat popular. Els jutges i magistrats s’han de regir per la seva independència i imparcialitat:

 • Independència s’entén en un doble sentit: independència externa i independència interna. Externa, en el sentit que hauria de ser independent dels altres poders de l’Estat. Interna, perquè els jutges no estiguin sotmesos a pressions o suggeriments que influeixin en les seves decisions.
 • Imparcialitat en el sentit que els jutges i magistrats han d’aplicar la llei de forma imparcial, objectiva, atenir-se als fets, no a les seves conviccions o sentiments.

a. Aclariments

 • Explica el significat de les expressions i “condicions de plena igualtat” i “tribunal independent i imparcial”. Per què és tan important que el tribunal sigui independent i imparcial?
 • El Tribunal Suprem dels Estats Units d’Amèrica el 2006 va declarar il·legals els tribunals militars creats pel govern per jutjar els detinguts a la presó de la badia de Guantánamo. Busca informació sobre els presos d’aquella presó, el motiu del seu empresonament, les condicions de la seva detenció, els mètodes d’interrogatori, etc. Són procediments d’acord amb el respecte dels drets humans dels detinguts?
 • Busca exemples de notícies en la premsa, obres literàries o pel·lícules, sobre jurats populars que no fossin imparcials en funció de la seva composició.
  Es pot suggerir la pel·lícula: Matar un rossinyol, que trobareu a la Filmografia.

b. Judicis imparcials?

En quins casos creus que un jutge no és ni independent ni imparcial?

 • En un judici contra la màfia el jutge és amenaçat amb el segrest o mort d’un membre de la seva família.
 • Un jutge reconegudament masclista ha de jutjar un cas de violència masclista.
 • Cal jutjar un cas de violència i destrosses dels seguidors d’un club esportiu del qual el jutge és seguidor.
 • En un judici polític el jutge no vol quedar malament davant del poder establert
 • Un jutge antirefugiats ha de validar una extradició.
 • Cal dictar sentència sobre la custòdia d’uns fills i la dona es mostra desolada. El jutge sent molta pietat.
 • …. 

ELS JURATS POPULARS

El jurat popular és una institució d’origen anglès que va ser importada a l’Europa continental després de la Revolució Francesa. Els ciutadans poden participar en l’Administració de Justícia mitjançant la institució del jurat.

Està previst a l’article 125 de la Constitució Espanyola (CE) i està regulat mitjançant unes lleis on s’explica que tots els ciutadans tenen el dret i el deure d’actuar com a jurats en el moment que siguin seleccionats pel procediment que ho regula. D’aquesta manera participen directament en l’administració de justícia, en emetre un veredicte d’innocència o culpabilitat de l’imputat en virtut de les diferents proves presentades en el judici. El jurat, juntament amb el veredicte de culpabilitat o innocència, ha d’explicitar les raons de la seva decisió.

A més dels 9 jurats titulars, està prevista l’elecció de 2 suplents. Aquests substituiran els titulars (en cas de malaltia, mort…) i la seva elecció garantirà la celebració del judici. Per això, els jurats suplents han d’assistir al judici oral i tenen els mateixos drets i obligacions que els altres.

 • T’agradaria participar en un judici com a jurat popular?
 • El jurat popular és adequat per a tot tipus de delictes? Organitza un diàleg sobre el tema.

Per a més informació aquí

Suggeriment:
La pel·lícula: 10 homes sense pietat, que trobareu a FILMOGRAFIA