Mirada no violenta

UNA HISTÒRIA SOBRE L’EQUITAT

L’equitat és un criteri de justícia social basat a donar més al que menys té per a aconseguir la igualtat d’oportunitats.
El mot “justícia”, com hem vist, és molt versàtil. De vegades les paraules just i injust s’usen en el sentit d’igualtat i desigualtat. La imparcialitat es veu lligada a qüestions relatives als drets és quasi sinònim d’igualtat: els casos iguals s’han de jutjar amb el mateix criteri. Parlar de justícia es parlar d’una certa igualtat, reciprocitat, o equivalència, entre individus. Què és l’equitat? Estem d’acord que ens hauríem de regir per les regles del “joc net”, però, Quines son les regles del “joc net”? Aquesta és una bona oportunitat per discutir la noció d’equitat. Heus aquí una història que pots usar per fer-ho:

Una mestra entra un dia a la seva classe amb una gran bossa de bombons. Explica que els bombons són un regal per la classe, i que se li ha encarregat que els distribueixi equitativament.
-“Bé -diu-, ¿Què és equitatiu? ¿Seria més equitatiu que en donés més a aquells que s’ho mereixen més? ¿Qui se’n mereix més? Ben segur que deuen ser els més alts i forts de la classe els que se’n mereixen més, perquè ells probablement fan millor la majoria de coses”. Però la resposta a la mestra és una gran cridòria per part de la classe.
-“El que vostè proposa és molt injust -li diuen-. Només pel fet que aquest sigui millor en aritmètica o aquell altre en futbol o aquell de més enllà en dibuix, no per això ens hauria de tractar tots de manera diferent.
No seria equitatiu de donar a alguns membres de la classe cinc bombons, per exemple, mentre que altres potser només en rebrien un o bé cap. Cadascun de nosaltres és una persona i, en aquest sentit, tots nosaltres som iguals. Així, doncs, tracti’ns igualment a tots i doni a cada un de nosaltres la mateixa quantitat de bombons”.
-“Ah -respon la mestra-, estic contenta que m’hàgiu explicat què en penseu, d’això. Per tant, encara que les persones siguin molt diferents les unes de les altres en molts sentits, l’equitat consisteix a tractar-les totes igualment”.
-“i Això mateix! -responen els alumnes-, l’equitat és tractament igual!” Però abans que la mestra pugui distribuir els bombons, una trucada urgent reclama la seva presència a l’oficina de la planta baixa. Quan torna, uns quants minuts després, troba que els nens s’han estat barallant pels bombons. I ara els nens més alts i forts tenen un bon grapat de bombons, mentre que els altres en tenen quantitats diverses, i els més petits només en tenen un cada un.
La mestra posa ordre i la classe fa silenci. Evidentment, està molt disgustada pel que els nens acaben de fer. Però està decidida a ser equitativa, i l’equitat -hi estaven tots d’acord- és tractament igual. Diu, doncs, als nens: ”M’heu ensenyat què és l’equitat. Cadascun de vosaltres ha de tornar un caramel”.

  • Aquí s’acaba la història. Ara obriu un diàleg sobre el que penseu vosaltres que és l’equitat.

Del Manual Recerca filosòfica, Manual que acompanya “La descoberta de l’Aristòtil Mas”.