Comprensió

Formulació del principi

Principi 2: L'infant ha de gaudir d'una protecció especial i disposarà d'oportunitats i serveis establerts per la llei, i d'altres mitjans, a fi que pugui desenvolupar-se físicament, mentalment, espiritualment i social, d'una manera sana i normal, en condicions de llibertat i dignitat. En promulgar lleis amb aquesta finalitat, la consideració fonamental a què caldrà atenir-se serà l'interès superior de l'infant.

Vocabulari

a. Protegir Significa defensar, custodiar, socórrer i ajudar.

Desprotegit és sinònim de ….

 • Desvalgut
 • Abandonat
 • Descobert
 • indefens
 • no preservat
 • desamparat


b. Créixer o desenvolupar-se

Desenvolupar-se o créixer és una experiència que en major o menor grau tots tenim. Desenvolupar-se implica canviar, vol dir millorar ja sigui en l’ordre físic o moral.

Posa un exemple de desenvolupament físic
Posa un exemple de desenvolupament mental
Posa un exemple de desenvolupament espiritual
Posa un exemple de desenvolupament social


c.
Llibertat

La llibertat és condició per a poder exercir les activitats pròpies de l’ésser humà. Si no tenim llibertat, no podem actuar amb responsabilitat. Els infants, a la seva manera, necessiten conèixer aquesta condició per poder créixer amb seny i raonabilitat.

Estàs d’acord o en desacord amb les següents afirmacions? Si hi estàs d’acord, per què hi estàs? I si no ¿per què no? Treballarem primer individualment i després posarem les respostes en comú.

  D’acord En desacord No ho sé
1. Al pati som lliures de jugar o no.      
2. Puc triar els amics.      
3. Som lliures quan no ens vigila ningú.      
4. Som lliures d’anar a l’escola.      
5. Som lliures de triar els pares.      
6. Som lliures quan podem fer el que volem.      
7. Només som lliures quan estem sols.      
8. Som lliures de triar el menú cada dia.      
9. Som lliures quan no hi ha regles.      
10. Som lliures de jugar al parxís sense regles.      
….      

Reflexió:

 • En quins apartats estem d’acord?
 • En quins apartats no estem d’acord?
 • Els arguments que hem usat per justificar les respostes són bons?


d. Digne

Digne és allò que es considera estimable, notable, meritori, mereixedor de crèdit, que mereix ser lloat, exaltat, però també decent, íntegre, honrat.

 • Sinònims de “digne”?

Busca altres paraules cada vegada que surt la paraula digne.

 • Es digne d’una alabança
 • Aquesta situació és indignant
 • No s’ha dignat dir-me hola
 • M’indigna que em parlis així
 • És un conte digne de ser admirat
 • És tracta d’una persona molt digna

Et poden ajudar els següents mots: respectable, íntegre, molest, valuós, considerat, positiu, legítim, estimable, mereixedor, etc.


e.
Promulgar  lleis

Promulgar significa ordenar, imposar, establir, regular, dictar, reglamentar. Les lleis són disposicions que regulen la vida social, política i econòmica dels éssers humans. Les lleis són un tipus de normes que han estat imposades per una autoritat legal: un govern, un parlament, etc. Solen tenir més força que les regles i normes, ja que el seu incompliment comporta un càstig.

  D’acord En desacord No ho sé
-Tots els països tenen les mateixes lleis      
-Tothom compleix les lleis      
-Mai no s’han de complir les lleis      
-Algunes lleis s’han de complir i altres no      
-Les lleis les decidim (o les hem decidit) entre tots i totes      
-Les lleis no es poden canviar      
-Les lleis ens han estat imposades      
-Les lleis van variant al llarg del temps      
-Totes les lleis tenen excepcions      
-Les lleis s’han fet per ser complertes      
-Qui no compleixi una llei ha d’anar a la presó      
…..      

Reflexió:

 • En quins apartats estem d’acord?
 • En quins apartats no estem d’acord?
 • Els arguments que hem usat per justificar les respostes són bons?