Grans temes

LA LLIBERTAT DE REUNIÓ I ASSOCIACIÓ

La llibertat de reunió i associació són llibertats individuals que impliquen la relació social amb altres individus. La llibertat d’expressió és el dret de comunicar als i les altres la pròpia interpretació del món o la pròpia opinió sobre qualsevol assumpte. Significa la llibertat d’agrupar-se, de trobar-se, de reunir-se per a totes les finalitats que no siguin perjudicar els altres, i implica que cada individu es pugui trobar o associar amb altres sense coaccions.
Aquesta llibertat està interrelacionada amb la llibertat de consciència que consisteix en el dret que té cada individu de viure d’acord amb les seves creences i poder-les explicitar, és a dir, expressar-les.

a. Dret a la llibertat de reunió i d’associació pacífiques

Objectius: Analitzar quins fets, situacions i sentiments impulsen la gent a sortir al carrer i fer ús del seu dret a la llibertat de reunió i d’associació pacífiques (art. 20 de la Declaració Universal de Drets Humans)

Pas 1: Mireu les fotografies

fotografies

Reflexió:

  • Quines són les raons per les quals es reuneixen aquestes persones?
  • Agrupa les imatges que tenen alguna cosa en comú i explica per què?
  • Què fa que les persones es mobilitzin, es reuneixin o s’organitzin conjuntament?

Pas 2: La llista

Confecciona una llista de coses, fets, situacions i persones que t’indignin, és a dir, que et produeixin enuig perquè ho consideres injust. Després ho compares amb el grup i després amb tota la classe.

JO EL MEU GRUP LA MEVA CLASSE
     
     
     

Pas 3: Per què sortim al carrer?

• Per què creus que la gent s’indigna en la nostra societat? I en altres societats? Comparteix les teves respostes amb els teus companys i companyes.
• Un cop llegides i relacionades les notícies amb els testimonis, recull les conclusions a què arribeu. Intenta identificar quines són les causes de la mobilització ciutadana.

Nota: Activitat resumida i extreta del material didàctic d’Intermon Oxfam “La rebelión de las plazas”. Per veure l’activitat completa consulteu “Descargar recursos