Mirada no violenta

Delictes d’odi

Quan la discriminació es porta a les seves darreres conseqüències com fan els partits ultraconservadors, es generen els que anomenem delictes d’odi, és a dir, accions violentes contra els col·lectius que menystenen i menyspreen. Busquen el seu descrèdit sigui en discursos i proclames o en agressions directes. Els principals afectats per la discriminació solen ser els immigrats, els que no són blancs, les persones del col·lectiu LGTBI, els gitanos, els musulmans, les dones i les persones amb capacitats diverses. Però n’hi ha de MOLTS altres tipus.

Persones susceptibles de ser discriminades

Podríem ampliar l’espectre de grups de persones que són fàcilment discriminables? Podem suggerir l’edat, la llengua, la pobresa, etc.

1.
2.
3.

Falsos rumors

El discurs d’odi  fa córrer la veu que aquests col·lectius són la causa dels mals d’un país o una ciutat, per exemple. Hitler donava la culpa de la mala economia als jueus que, justament, era un dels col·lectius més actius i que més riquesa generava. La veritat no és important, el que convé és crear animadversió contra els que es considera inferiors. Per posar un exemple: diuen que mentre “nosaltres” treballem i paguem impostos, “ells” (les persones migrants) no són treballadores, s’aprofiten de “nosaltres”, utilitzen els serveis socials i s’emporten la majoria d’ajudes. Tot i que hi ha dades objectives i estadístiques que demostren que no és cert, la insistència fa que algunes persones s’ho creguin.

Vacuna’t contra els rumors

Aquests rumors són com un virus i per això parlem de vacuna. Preneu algun d’aquests rumors malintencionats, el que vulgueu, i busqueu la vacuna que li escaigui. Com fer-ho?

  1. No acceptar cap informació que resulti massa simple.
  2. Contrastar la informació que ens arriba buscant excepcions al que es diu.
  3. Acudir a les fonts que ens puguin donar coneixement vàlid i no sols opinió.
  4. Preguntar com se sap i quina certesa se’n té. Sovint és el que algú ha dit i es va repetint.

Proveu aquestes vacunes contra l’enunciat inicial i a veure què passa.

Per saber-ne més

¿Es odio? Manual práctico para reconocer y actuar frente a discursos y delitos de odio

MANUAL ANTIRUMOR


Vídeos

Actúa contra el ciberodio

Durada: 2’08”

Proyecto: Proyecto Online contra la Xenofobia y la Intolerancia en Medios Digitales (PROXI). España, 2014.

No te dejes enredar
Durada: 2’26”

CEAR Euskadi. Guió i direcció de Myriam Cameros y Verónica Eguaras. Euskadi. 2013.