Art. 28. Ordre social

Article 28

Tota persona té dret a un ordre social i internacional en què els drets i  llibertats proclamats en aquesta Declaració puguin ser plenament efectius.
Honoré Daumier. La insurrecció, 1860.
Honoré Daumier. La insurrecció, 1860.

QUÈ ENS DIU AQUEST QUADRE?

1. Què veiem en aquest quadre? Observar, relacionar, descriure
2. Què ens diu aquest quadre sobre l’efectivitat dels drets humans? Inferir, relacionar
3. Tens alguna experiència personal en relació amb la situació que es planteja? Vivenciar experiències passades
4. Amb quines situacions o notícies relacionaries el quadre? Tematitzar, analitzar i sintetitzar
5. Aquesta imatge et planteja algun interrogant? Qüestionar, problematitzar
6. Què saps sobre aquestes situacions? Esbrinar, apel·lar a l’experiència i a la memòria
7. On pots trobar més informació? Recerca
8. Quin títol posaries al quadre? Síntesi
9. Quin sentiment et provoca? Autoconeixement
10. Què canviaries en el quadre: color, imatge, expressió del personatge, entorn, etc.? Cercar alternatives
11. Quina relació té aquest quadre amb l’article vint-i-vuitè de la Declaració? Relacionar, connectar temes