Comprensió

Formulació del principi

Principi 3: L'infant té dret, des del seu naixement, a un nom i una nacionalitat

Vocabulari

Dret i deure

Tenir dret significa tenir la possibilitat de fer allò que la llei no prohibeix o allò que és aconsellable, en algunes declaracions. Significa poder exigir allò que se’ns deu, com a persones, com a nens, com a llogaters, com a ciutadans, etc. Tenir drets significa també que tothom ha de respectar-los i per això els drets solen anar acompanyats dels deures

Pla de diàleg

 •  Com saps que tens un deure respecte a algú o a alguna cosa?
 • Tothom té deures?
 • Els nounats tenen deures?
 • Els adults tenen deures envers els nens?
 • Els nens tenen deures envers les nenes?
 • Les nenes tenen deures envers els nens?
 • Els nens i nenes tenen els mateixos deures que els adults? Per què?
 • Els éssers humans tenen deures envers els animals?
 • Tenen deures els animals respecte als seus amos?
 • I les plantes com a éssers vius tenen drets? Creus que haurien de tenir-los?

El nom

El nom propi ens identifica, per això és propi, encara que no sigui únic. Hi ha moltes noies que es diuen Maria i jo m’identifico també amb aquest nom. Tenir nom és ser algú, per això donem nom als animals domèstics o a les nostres joguines més estimades, les nines, els donem importància i singularitat.

 • Escriu què saps del teu nom: qui te’l va posar, què vol dir, d’on és originari?
 • Algú més de la teva família porta aquest nom?
 • Té algun sentit per a tu dir-te així o et seria igual un altre nom?
 • El teu nom té a veure amb tu?
 • Series la mateixa persona si tinguessis un altre nom?
 • Si canviessis de nom, tu també canviaries?
 • Què passaria si en lloc de nom tinguessis un número?

Nacionalitat

Quan neix un infant ja neix en algun lloc, això és natural. Per biologia estricta som dipositats en un espai geogràfic que sol ser proper al domicili dels nostres familiars i parents. Arribem al món ja ubicats.

Completa aquesta referència que ens dirà molt sobre la teva identitat:

 • Tinc una família (gran o petita, quin lloc ocupes, etc.)
 • Visc en un poble o barri que es diu
 • Vaig a una escola que porta el nom
 • Com a llengua/es parlo
 • A casa es professa com a religió
 • Pertanyo a una regió
 • Que es troba en un continent anomenat
 • És a l’hemisferi
 • En un planeta anomenat

Reflexió:

 • Quina informació sobre tu ens donen aquestes respostes?
 • Quines teniu en comú i quines són diferents?