Art. 19. Llibertat d’opinió

Article 19

Tota persona té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret inclou el de no ser  molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les  informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres.
Antonio Berni. Manifestació, 1934
Antonio Berni. Manifestació, 1934

QUÈ ENS DIU AQUEST QUADRE?

1. Què veiem en aquest quadre? Observar, relacionar, descriure
2. Què ens diu aquest quadre sobre els drets? Inferir, relacionar
3. Tens alguna experiència personal en relació amb situació que es planteja? Vivenciar experiències passades
4. Amb quines situacions o notícies relacionaries el quadre? Tematitzar, analitzar i sintetitzar
5. Aquesta imatge et planteja algun interrogant? Qüestionar, problematitzar
6. Què saps sobre aquestes situacions? Esbrinar, apel·lar a l’experiència i la memòria
7. On pots trobar més informació? Recerca
8. Quin títol posaries al quadre? Síntesi
9. Quin sentiment et provoca? Autoconeixement
10. Què canviaries en el quadre, color, imatge, expressió dels personatges, entorn, etc.? Cercar alternatives
11. Quina relació té aquest quadre amb el dinovè article de la Declaració? Relacionar, connectar temes