Art. 6/7. Personalitat jurídica

Article 6

Tota persona té el dret al reconeixement de la personalitat jurídica.

Article 7

Tothom és igual davant la llei i té dret d'obtenir-ne la mateixa protecció contra qualsevol discriminació que violi la present declaració contra tota provocació a una tal discriminació.
Mural a Ciutat del Cap, Sudàfrica.
Mural a Ciutat del Cap, Sudàfrica.

QUÈ ENS DIU AQUEST MURAL?

1. Què veiem en aquest mural? Observar, relacionar, descriure
2. Què ens diu aquest mural sobre els drets? Inferir, relacionar
3. Tens alguna experiència personal en relació amb situació que es planteja? Vivenciar experiències passades
4. Amb quines situacions o notícies relacionaries el quadre? Tematitzar, analitzar i sintetitzar
5. Aquesta imatge et planteja algun interrogant? Qüestionar, problematitzar
6. Diries que és una representació encertada? Interpretar, apel·lar a l’experiència i a la memòria
7. On pots trobar més informació? Recerca
8. Quin títol posaries al quadre? Síntesi
9. Quin sentiment et provoca? Autoconeixement
10. Què canviaries en el mural: color, imatge, expressió dels personatges, entorn, etc.? Cercar alternatives
11. Quina relació té aquest mural amb el primer article de la Declaració? Relacionar, connectar temes