Fer

Preparar un tríptic informatiu de quines són les actituds que ha de tenir algú que participa en un jurat popular.