CRÈDITS

Aquest material està publicat amb una llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObra Derivada 4.0.

No es permet l’ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades.
Aquesta llicència implica que sou lliures de copiar i redistribuir el material en qualsevol format sempre que:

  1. Es reconegui l’autoria.
  2. No s’utilitzi amb finalitats comercials.
  3. No es difongui el material transformat a partir de l’original.

 La llicència completa es pot consultar a creativecommons.org

“PARLEM DE DRETS” ha estat elaborat per Irene de Puig i Olivé i coordinat per Glòria Arbonès Villaverde, del GrupIREF, amb l’assessorament, en l’apartat de “La mirada violeta”, d’Eulàlia Rodés Coma, responsable de les polítiques de gènere i altres programes transversals, del Departament d’Educació.

© Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
Disseny i maquetació de la web: Marcelo Aurelio

1a edició: setembre 2020