Grans temes

DESGRANANT L’ARTICLE

En aquest article es poden evidenciar una sèrie de principis:

 • Presumpció d’innocència: les persones acusades d’un delicte són innocents (i com a tals han de ser tractades) fins que no se’n demostri la culpabilitat.
 • Drets a un judici públic: en aquest sentit es rebutgen els judicis secrets que suposen una violació de les garanties processals dels imputats.
 • Dret a la defensa: l’acusat ha de tenir accés a un advocat que ho representi i també ha de tenir la possibilitat real d’establir la seva innocència.
 • No retroactivitat de la llei. No obstant això, en aquest sentit cal es deu precisar que la no retroactivitat de la llei no s’ha d’ utilitzar com a escut per a la comissió de delictes que violen clarament allò contingut en la DUDH.

-Ens organitzarem en 4 grups i triarem una part de l’enunciat. Procurarem comprendre’l buscant els mots que no coneguem i desxifrant les expressions complexes. Una vegada entès, pensarem la manera d’explicar la nostra part als companys. 

CULPABLE O INNOCENT 

La presumpció d’innocència és un principi jurídic que, com a norma, estableix la innocència de la persona. La presumpció d’innocència és un dret i una garantia que té tota persona quan està immersa en un procés judicial, fins al moment en què sigui condemnada. És a dir, tothom és innocent fins que es demostri el contrari. Malgrat l’acceptació de la presumpció d’innocència, de vegades s’usen mesures com la presó preventiva, quan hi ha risc de fugida o perill que la llibertat de la persona afecti la investigació.
Innocent, culpable, són termes que no sempre es mostren clarament. Els propis codis penals accepten situacions d’ambigüitat i acostumen a distingir entre “robatori” i “robatori frustrat (en grau de temptativa)”, o entre “assassinat” i “intent d’assassinat”, o entre “rebel·lió militar” i “conspiració per la rebel·lió militar”.

Pla de diàleg: Innocència

 1. Creus que la gent és innocent fins que es demostra que és culpable?
 2. És possible que algunes persones semblin culpables fins que es demostri que són innocents?
 3. És possible que algunes persones siguin innocents només fins que siguin acusades de fer alguna cosa mal feta?
 4. Hi ha algú que sigui completament innocent de tot?
 5. Quan una persona és declarada culpable de fer alguna cosa mal feta, ¿significa això que és completament culpable, o simplement que es més culpable que innocent?
 6. Pot algú tenir una bona raó per fer una cosa i, malgrat tot, ser culpable de fer una cosa mal feta?
 7. Pot una persona pretendre fer una cosa dolenta i, per error, fer una cosa bona?
 8. Pot una persona pretendre fer una cosa bona i, per error, fer una cosa dolenta?
 9. Si una persona no fa res, ¿garanteix això que és innocent?
 10. Si fessis mal a algú altre expressament, i si aquesta persona fos innocent i no mereixés en absolut aquell mal, ¿podries, malgrat tot, ser innocent tu?
 11. Hi ha realment dos tipus d’innocència?, la de la persona que no ha fet res mal fet i la de la persona que no sap en què consisteix la veritat?
 12. ¿És possible que algunes persones facin el que està malament perquè són ignorants i no saben en què consisteix la veritat?
 13. ¿Es sempre veritat que els malfactors són ignorants i que, si realment entenguessin el que estaven fent, no ho farien?
 14. ¿Et sembla que, si en el món hi hagués més coneixement, hi hauria
  menys maldat?
 15. A més de coneixement, ¿quines altres coses es podrien necessitar per
  evitar la maldat?
De Recerca filosòfica, Manual que acompanya “La descoberta d’Aristòtil Mas”

LES LEGISLACIONS

La segona part de l’article diu que ningú no serà condemnat per actes o omissions que en el moment que varen ésser comesos no eren delictius. És a dir que cal estar al cas de les legislacions ja que potser ara mateix certs actes són penalitzats però abans no ho eren.

Han de ser condemnats o no?

SI NO ¿?
1. Una empresa és condemnada per abocar residus al riu abans de la llei que ho prohibia.
2. Un particular és acusat de no tenir les instal·lacions elèctriques en l’ordre que marquen ara les lleis.
3.Una vegada prohibides les bosses de plàstic, un supermercat encara les usa.
4.Va tenir un accident per no portar els fars reglamentaris que exigeix la nova llei.
5.Duia una bicicleta vella sense els distintius que marca l’actual codi de circulació.
….