Estat de la qüestió

Drets d’autor

Els drets d’autor (en anglès copyright, símbol ©) protegeixen la propietat d’obres originals incloent-hi obres literàries, dramàtiques, musicals, plàstiques, intel·lectuals i tècniques. La propietat intel·lectual és el dret que un autor té sobre les pròpies obres, ja siguin literàries, artístiques o científiques. És una propietat una mica especial, ja que, a diferència de les coses que s’acostumen a posseir, la propietat intel·lectual fa referència a quelcom intangible; la qual cosa fa que sigui un concepte de propietat més sofisticat del que estem acostumats a tractar. Les lleis de la propietat intel·lectual es refereixen al tractament que es fa de la seva idea o producció.

Creative Commons (CC)  és una organització sense ànim de lucre dedicada a promoure l’accés i l’intercanvi de cultura. Desenvolupa un conjunt d’instruments jurídics de caràcter gratuït que faciliten usar i compartir tant la creativitat com el coneixement.

Reflexió:

  • Creus que és just que un autor rebi una recompensa per la seva obra?
  • Creus que els fills o nets de l’artista (pintor, músic, etc.) han de seguir cobrant drets d’unes obres que ells no han fet?
  • Qui s’ocupa de vetllar pels drets dels autors?

 

Per saber-ne més

Propietat Intel·lectual

Drets d’autor

Sobre Creative Commons