Mirada violeta

Drets de les nenes 

Els drets dels infants són compartits per nens i nenes, però en alguns casos les nenes necessiten més ajuda que els nens perquè hi ha pràctiques que només les afecten a elles pel fet de ser nenes. Caldrà que la mestra expliqui breument la vulneració dels drets respecte a les nenes, sense entrar-hi en molt detall, fins on arribi la comprensió dels infants de l’aula

El dret a la vida

El dret a la vida es vulnera molt més en el cas de les nenes, ja que moren més nenes que nens abans de complir els 5 anys. Això no respon a una qüestió biològica, sinó als costums masclistes i violents que predominen en alguns països. A la Xina, per exemple, es prefereix tenir descendència masculina perquè, per tradició, quan les filles es casen, cal donar la dot a la família del nuvi, i és una despesa molt gran per a la família de la noia, i, en definitva, s’atorga als homes el poder de ser cap de la família i, per tant, la persona de qui depèn tota la família i la família necessita i valoraels Moltes vegades, quan el nadó és una nena, les famílies la repudien o abandonen.

Dret a la mateixa educació
Als països en desenvolupament, una de cada tres nenes no acaba l’educació primària, principalment perquè dedica vuit vegades més temps que els nens en les feines de casa.
D’acord amb un informe de la UNESCO sobre l’estat mundial de l’Educació Per a Tots (EPD), les nenes i les dones continuen essent les més excloses del sistema educatiu a nivell mundial,

Informe de Seguimiento: “Educación para todos en 2015: ¿alcanzaremos la meta?”. UNESCO, 2008

Com a resultat, 96 milions de noies de 15 a 24 anys a tot el món són analfabetes, enfront dels 57 milions de nens.


Dret al creixement
Cada dia, milers de nenes són víctimes de matrimonis forçats. Les casen fins i tot abans d’acabar l’escola. L’embaràs és la principal causa de mort de les dones entre 15 a 19 anys. A nivell mundial, el 50% de les agressions sexuals inclouen noies menors de 16 anys. La violència física, cops, maltractaments i abusos, és més estesa en les nenes que en els nens.

Dret a la salut
Abans dels 5 anys, les nenes tenen 3 vegades més probabilitats que els nens de patir malnutrició. Si hi ha poc menjar, les nenes s’enduen les racions més petites.

L’extirpació genital femenina
Una pràctica generalitzada a certs països és la mutilació dels òrgans genitals femenins o ablació. Consisteix en l’extirpació total o parcial dels genitals externs de les nenes. Entre altres conseqüències, les nenes mutilades patiran durant tota la seva vida problemes de salut irreversibles.

Reflexió:

  • Havies sentit a parlar mai d’aquestes qüestions?
  • N’hi ha alguna que t’hagi cridat l’atenció?
  • De quin d’aquests drets en voldries saber més?
  • Siguis nen o nena què en penses d’aquestes informacions?
  • Sabies que hi ha un dia a l’any en què es dedica especialment als drets de les nenes?


Dia de la nena
El Dia Internacional de la Nena és un Dia Internacional que se celebra l’11 d’octubre amb l’objectiu de crear consciència sobre la situació de les nenes a tot el món.  Estigueu al cas d’aquesta celebració i parleu-ne a l’aula

Reflexió:

  • Creus que cal un dia especial per a les nenes?
  • Com seria el dia del nen?
  • Per què creus que es va instaurar aquest dia?
  • Tenen les mateixes oportunitats els nens i les nenes?
  • Quines són les reivindicacions que es poden fer aquest dia especial?