Informació

ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Els infants, els més castigats per la pobresa

D’acord amb les dades de l’Enquesta de Condicions de Vida (ECV), l’any 2016 el 25% dels infants a Catalunya (348.600 nens, nenes i adolescents) vivien en risc de pobresa. (…) Si es compara la taxa de risc de pobresa entre els diferents grups d’edat, la infància és precisament el grup més castigat. La taxa de pobresa infantil se situa 10 punts per sobre de la de les persones de més de 65 anys (15%) i gairebé 6 punts per sobre de la del conjunt de la població catalana (19,2%).
Un de de cada quatre infants a Catalunya és pobre. Una quarta part dels nens i nenes a Catalunya viu en risc de la po­bresa, situant-se com el grup de població més pobre. Alhora, la pobresa es concentra en certes llars, com les encapçalades per un sol adult, les famílies nombroses o d’origen estranger. En tot cas, el fet que la pobresa es con­centri en les llars amb infants es deu principalment a diferents causes

Mans Unides

Informació extreta de: No val a badar. L’Agenda 2030 en clau d’infància a Catalunya

Reflexió:

  • El 25% vol dir 1 infant de cada quadre?
  • Per grups d’edats quin és el grup més afectat?
  • Què ha passat entre el 2015 i el 2016 a la franja de menys de 16 anys?

 

Per saber-ne més:

La situació dels drets dels infants a Catalunya. Save The Children, 2018

QUI AJUDA?

Mans Unides
Mans Unides

Mans Unides ONG lluita contra la fam i la pobresa en el món des del 1960. Lluitem contra la fam i la pobresa al món, per combatre el subdesenvolupament i també les seves causes. Mans Unides és una ONG que lluita des del 1960 per eradicar la fam i la pobresa en el món.
El voluntariat és una de les nostres senyes d’identitat i, a través de les 71 delegacions que conformen l’organització a tot Espanya, focalitzem la nostra acció en donar suport a projectes de desenvolupament al sud i sensibilitzar la població espanyola. En aquest web centrem la nostra atenció en el treball de les delegacions de Mans Unides ONG a Catalunya i Balears.

DIES INTERNACIONALS

Octubre 5
Dia mundial de l’hàbitat

Octubre 16
Dia mundial de l’alimentació

Octubre 17
Dia internacional de l’erradicació de la pobresa

Febrer 6
Dia mundial de tolerància cero a la mutilació genital femenina

Març 20
Dia internacional de la felicitat

Març 22
Dia mundial de l’aigua

Abril 7
Dia mundial de la salut