Estat de la qüestió

Vivim  en  democràcia

La millor garantia per al compliment dels drets humans es troba en la democràcia, on l’arbitrarietat política gairebé és impossible,  ja que sempre cal complir la constitució i les lleis subseqüents, que el poble majoritàriament s’ha imposat mitjançant els seus representants lliurement elegits. Democràcia és la forma de vivència política que defensa la intervenció del poble en l’elecció dels governants i en el seu govern. Etimològicament ve del grec i significa “poder del poble” (demos = poble i cratos = poder).

El fonament bàsic de la democràcia consisteix en la divisió de poders que reclamaren ja en el segle XVIII els filòsofs Montesquieu i Rousseau.

Aquests poders són tres i es manifesten així:

a) El poder legislatiu, exercit pel parlament, elabora les lleis.
b) El poder executiu, executat pel govern,  posa en pràctica les lleis.
c) El poder judicial, manifestat pels tribunals de justícia, vetlla per la correcta aplicació de les lleis.

La dictadura és la forma política oposada a la democràcia. Consisteix a concentrar tots els poders en un sol individu o en una assemblea. El seu major perill consisteix en l’aplicació de lleis arbitràries, fetes segons el tarannà del governant del moment, el qual sempre té poders absoluts per actuar com vulgui, sense estar mai sotmès a una llei superior. Els qui opinen o actuen de forma diferent al que pensa el dictador són reprimits, fins i tot de forma violenta. Dins la història del segle XX han sovintejat les dictadures. Les més conegudes han estat la bolxevic a Rússia durant Lenin i Stalin, el nazisme a Alemanya sota Hitler, el feixisme a Itàlia durant el domini de Mussolini, el nacional catolicisme a Espanya sota els 40 anys de Franco. En els últims anys sobresurten les dictadures de Videla a Argentina i la de Pinochet a Xile. Actualment queden encara molts règims dictatorials al món, per exemple a Iraq, Líbia, Congo ex Zaire, Burundi, Rwanda, Indonèsia, Xina, Vietnam, Corea del Nord, …

Reflexió:

  • Per què no és lícit obrar arbitràriament en política?
  • Com ens ajuden els articles?
  • Per què és dolenta una dictadura?
  • Quins defectes té la democràcia actual? Com poden ser corregits?
  • Què fas per viure plenament els valors democràtics?