Arts visuals

Quadres

Robert Koehler. La vaga, 1866.
Robert Koehler. La vaga, 1866.
Antonio Berni. La vaga, 1934.
Antonio Berni. La vaga, 1934.
Emilio Longoni. Orador de la vaga,1890-1891.
Emilio Longoni. Orador de la vaga,1890-1891.
Vicente Cutanda. Vaga d'obrers a Biscaia, 1892.
Vicente Cutanda. Vaga d’obrers a Biscaia, 1892.

Reflexió:

Dividiu-vos en quatre grups i trieu un quadre. Analitzeu-lo. Per ajudar podeu respondre algunes preguntes:

  • Quina ha estat la primera sensació en mirar la pintura? Intenta fer una descripció de les emocions que ha generat la seva observació.
  • Apareixen víctimes de violacions de drets humans? En cas afirmatiu, se sent empatia cap a elles?
  • Quins altres personatges apareixen? Quines expressions tenen?
  • Ocorren avui dia fets com els representats? En quins llocs? Per quines raons?
  • L’obra pren partit sobre el tema tractat o es limita a exposar-lo sense pronunciar-se? És ambigua, es presta a diferents interpretacions?
  • L’obra escollida és apropiada per representar l’article núm. 20?