Mirada no violenta

El dret a la seguretat de la persona en el cas d’adolescents i joves té connotacions específiques. Vegem-ne algunes:

Maltractaments: Factors de risc i de protecció

Factors de risc

Factors de protecció

Individualment

A l’escola

A la família

A la comunitat

Llegeix i enquadra aquests blocs on creguis que han d’anar:

 • Escola que defensa una actitud no violenta i no discriminant
 • Educació en drets humans
 • Ser part d’una minoria ètnica o d’un grup marginat
 • Viure en una cultura autoritària
 • Formar part d’una família estable
 • Formar part d’una família desestructurada
 • Viure en un grup socialment violent
 • Desigualtats entre homes i dones dins la família
 • Viure en un ambient on es consumeixen drogues
 • Consum de drogues i alcohol al seguici
 • Situacions de conflictes armats
 • Forts vincles familiars
 • Disciplina positiva no violenta a casa
 • Quan els pares s’ocupen molt de les necessitats dels fills
 • Quan els pares s’ocupen poc de les necessitats dels fills
 • Tenir amics
 • Tenir malalties cròniques o problemes de comportament greus
 • Tenir un rendiment acadèmic baix i dificultats d’aprenentatge
 • Ser una nena
 • Ser orfe
 • Viure dins d’una família àmplia
 • Viure en un ambient de pobresa.
 • Tenir pares amb poca o cap educació.
 • Viure en països on hi ha lleis i serveis que protegeixen els nens.
 • Accés a serveis sanitaris i socials
 • Ocupació i seguretat social
 • Quan hi ha igualtat entre homes i dones
 • Tenir bona salut
 • Tenir aficions i interessos
 • Tenir confiança en vosaltres mateixos
 • Ser autònoms
 • Anar a l’escola
 • Ser analfabet