Literatura

Cap persona no és il·legal 

Fragment del manifest de la manifestació del 2016
La prohibició de la lliure circulació de persones, l’amenaça de l’expulsió i la brutalitat de les batudes no haurien de deixar indiferent ningú.
Si cal iniciar un debat social sobre els efectes de les migracions a la nostra societat, haurem de ser capaços de llevar-nos prejudicis i, per damunt de demagògies, tenir la voluntat d’entendre les dinàmiques que causen aquests fenòmens migratoris. Per tot això, les persones i organitzacions signants sortim al carrer i ens adherim al manifest de la Xarxa Estatal pels Drets dels Migrants (REDI)

Tenim dret a tenir drets!
Quasi dos de cada deu ciutadans/ciutadanes dels nostre país es troben sotmesos a una sèrie de normes legals, excepcionals i discriminatòries, respecte de la resta de persones,  pel seu origen. La Llei d’Estrangeria, des de la seva primera versió de 1985, ha establert requisits cada vegada més difícils, allunyats de la realitat social i sovint impossibles de complir per a qui pretengui establir-se legalment a l’Estat espanyol. A més, s’han multiplicat els controls de documentació arbitrari, les detencions discriminatòries, l’internament i les expulsions, en condicions que vulneren els tractats internacionals subscrits per l’Estat espanyol en matèria d’asil i Drets Humans.

Mentre les condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes migrants són cada vegada més difícils, les administracions segueixen prioritzant les inversions en polítiques de control davant la despesa social. Els darrers canvis legislatius han anat adreçats a evitar l’entrada, dificultar la permanència i facilitar l’expulsió de les persones migrades, en comptes de destinar recursos a la millora de les condicions de vida dels ciutadans, migratns o no, cada vegada més precàries.

Aquí pots veure tot el manifest

Reflexió:

  •  De quines dificultats ens informa aquest manifest?
  •  Quins aspectes del contingut no coneixies?
  •  T’adheriries a un manifest com aquest? Per què?
  •  Hi afegiries i en trauries alguna part?
  •  Assistiries a una manifestació que reclamés aquests drets?