Informació

ESTAT DE LA QÜESTIÓ

No al càstig corporal

Castigar amb cops, bufetades, clatellots, usant estris com cinturons o bastons havia estat una forma de corregir i castigar les malifetes dels infants. Aquesta pràctica cruel, expeditiva i, com s’ha demostrat gens efectiva amb el temps, ha estat considerada un delicte. Prop d’una vintena de països han adaptat les lleis per posar fi al càstig físic (entre parèntesis la data quan es va canviar la llei):

Suècia (1979)
Finlàndia (1983)
Noruega (1987)
Àustria (1989)
Xipre (1994)
Dinamarca (1997)
Letònia (1998)
Croàcia (1999)
Alemanya (2000)
Bulgària (2000)
Israel (2000)
Islàndia (2003)
Romania (2004)
Ucraïna (2004)
Hongria (2005)
Grècia (2006)
Holanda (2007)
Nova Zelanda (2007)
Espanya (2009)

Reflexió:

 • Comenteu el significat d’aquesta informació
 • Informeu-vos de nous països que es puguin afegir a la llista?
 • Quants països queden encara que donen per bons els càstigs físics?
 • En els països on encara no està prohibit què els diries?
 • Per reprendre i corregir els infants calen els cops?
 • Quins altres mitjans usaries tu per castigar una malifeta?

 

Algunes notícies

 • Els pares de la Gran Bretanya poden pegar als seus fills o filles sempre que sigui un càstig raonable.
 • A Sud-àfrica el càstig corporal està prohibit a l’escola, però els pares poden assotar els seus fills o filles.
 • A Austràlia la llei permet als pares de família castigar els seus fills o filles mentre »El dolor sigui passatger»!
 • El càstig corporal als infants va quedar totalment prohibit des del  1979 a Suècia.
 • Els càstigs corporals són legals a les escoles públiques de 19 estats dels EUA.

Reflexió:

 • S’entén que el càstig corporal és maltractament?
 • Si algú és maltractat, viu en llibertat i dignitat?
 • La llei ha de protegir els infants maltractats?
 • Quines institucions s’ocupen dels maltractaments als infants? (Esbrinar)
 • Saps algun servei establert per la llei que protegeixi els infants del maltractament?
 • Un dels  telèfon que recull casos de maltractament és el 900 300 777

 

QUI AJUDA?

Save the children

Save the childrenÉs una institució privada, sense ànim de lucre, plural i independent. El seu objectiu fonamental és la defensa activa dels interessos dels nens i les nenes,  especialment dels més vulnerables i desafavorits. Entre els se us objectius hi hael de promoure i defensar els drets dels infants en el marc de la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant. Promoure mesures legislatives que afavoreixin el compliment d’aquests drets, desenvolupar programes de sensibilització i solidaritat, així com contribuir a eliminar la discriminació per raó del sexe. També a potenciar l’associacionisme infantil i a realitzar projectes de cooperació al desenvolupament.

 

DIES INTERNACIONALS

Octubre 7
Dia mundial de l’hàbitat

Novembre 20
Dia universal dels infants

Juny 5
Dia mundial del mediambient

Juny 20
Dia mundial de les persones refugiades

 

WEBS

Bullying, maltractament entre alumnes