Arts visuals

Quadres

Isidre Nonell. Demanant caritat, 1909.
Isidre Nonell. Demanant caritat, 1909.
Charlotte Salomon. De la sèrie Vida o teatre, 1940.
Charlotte Salomon. De la sèrie Vida o teatre, 1940.

Reflexió:

  • Quina ha estat la primera sensació en mirar la pintura? Intenta fer una descripció de les emocions que ha generat observar-la.
  • Passen avui dia fets com els representats? En quins llocs? Per quines raons?
  • Buscar informació sobre la vida de la pintora i el context històric de l’obra.
  • Se sap si l’autora tenia alguna preocupació per les qüestions socials o polítiques del seu temps?
  • Informa’t sobre la vida de la pintora del segon quadre i reflexiona sobre la relació entra la seva vida i la seva obra.